Godōmy po naszymu

Konkurs, a właściwie festiwal naszej godki przeżyłem prawdziwie w szkole podstawowej w Chechle (gmina Rudziniec).

To dla mnie wspaniałe przeżycie. Uczestniczki i uczestnik dali wręcz koncert Godki, przykład dobrego wychowania i nieprawdopodobnie wysokiego poziomu, co jury stwierdzała punktując za zachowanie, ôblycynie, uzasadnienie udziału oraz przedstawienie się, ale też, co oczywiste, za wymowę samogłosek, intonację, szyk zdania – słownictwo było wyśmienite.

Zdziwiła mnie różnica w wymowie z Trach (bardzo zbliżona do „opolskiej”) i tej Rudna czy Chechła – bardziej zbliżona do górzańskiej.

Jury punktowało na wzór jury konkursu szopenowskiego: 1-20,

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Przedszkole

1. miejsce zajął Piotr Pieczka

Klasy IV-VI

1. miejsce zajęła Wiktoria Kunce

2. miejsce zajęła Nicola Kałuża

3. miejsce zajęła Milena Kałuża

3. miejsce zajęła Magdalena Anczykowska

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały: Anna Łącka i Hanna Biskupek

Klasy VII-VIII

1. miejsce zajęła Kinga Kocur

2. miejsce zajęła Karolina Pieczka

3. miejsce zajęła Marta Haba

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Emilia Fait

Dorośli

1. miejsce zajęła Urszula Czaja

2. miejsce zajęła Wiktoria Pieczka

Jury pracowało w składzie:

Prof. Joanna Rostropowicz – Uniwersytet Opolski

Teresa Szymońska

Renata Böhm

Aleksander Lubina – Klub Twórców Górnośląskich KARASOL

Konkurs wsparli: pan Wiesław Kucharski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Cieszymy i pani pani Beata Szołtysek.

Fotografował przedstawiciel Fundacji Spichlerz Górnego Śląska – pan Alfred Jochem.

Podczas konkursu uczestnicy i goście mogli podziwiać wystawę Bronisława Wątroby – NOTGELDY.

Dej pozōr tyż:  Tychy: O górnośląskich i zagłębiowskich Żydach w Muzeum Miejskim

Nagrody zostały ufundowane przez Powiat Gliwicki w ramach realizacji zadania publicznego oraz prywatnie pan Ginter Pierończyk.

Za pyszny żurek należą się podziękowania paniom Bożenie Anieli. Tradycyjnie był kołocz, maszkety i napoje.

Szkoła zrobiła wyśmienite wrażenie – uśmiech, czystość, dyscyplina covidowa, dobre słowa o dyrektorce, pani Reginie Wieczorek, która zarządza jedyną w powiecie ziemskim Gliwice szkołą prowadzoną przez stowarzyszenie – co jest warte podkreślenia.

W relacjach będę umieszczał fragmenty wystąpień dzieci, młodzieży i dorosłych.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza