“Godki z babciōm” Krystyny Loch

Godki z babciōm” to tytuł książki Krystyny Loch wydanej niedawno w wydawnictwie Silesia Progress.

Dlaczego tytuł godki, a do tego z babciōm /babcią/?

A dlatego, że babcie, czy omy to na Śląsku osoby szczególnie ważne, bo bez nich wielu z nas nie znałoby prawdziwej, niecyganionej/!/ historii rodzinnej ziemi oraz żyjących tu ludzi.  Tak też było z moją babcią Wiktorią. Ona nie ôsprawiała nam żadnych berów i bajek, ale o tym co było naprawdę na Śląsku, w naszym jak godała – Heimacie. A co godała, to co innego niż mnie i innych uczono w szkole, jak pisano w gazetach i książkach. Dlatego pomyślałam, że warto o tym napisać, to przypomnieć, aby inni mogli przeczytać, do tego tak, jak myśmy godały po śląsku.

A kto powinien tą książkę przeczytać? Dla kogo jest  przeznaczona?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Myślę, że jest to przede wszystkim książka dla tych co znają śląski, do tego ten którym godało się i często godo dalej w Chorzowie oraz w najbliższej okolicy. Choć nie tylko, bo powinni ją przeczytać  mieszkańcy innych części Śląska, w tym tej którą teraz nazywa się Opolszczyzna, z której zresztą moja babcia pochodziła. Oprócz tego moją  książkę powinni przeczytać również ci, którzy interesują się tym, co działo się na Śląsku od czasów niemieckich, od rządów kaiseraWilhelma do lat kiedy w Polsce zaczęto likwidować śląskie kopalnie i huty.

Co chciałam w swojej książce czytelnikom przekazać?

Po pierwsze – jak Ślązacy mimo obcych rządów i przeszkód  trwali przy swojej godce i tożsamości. Po drugie – jaką drogę przeszedł Śląsk i Ślązacy od Niemiec do Polski, od wielkiego przemysłu do muzeum/!/, od perły w polskiej koronie, do czegoś, z czym nie wiadomo co zrobić… Wreszcie po trzecie – jak Ślązacy próbują zachować swoją godkę i tożsamość na przyszłość.

Dej pozōr tyż:  To sōm moje piniōndze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza