Głos z Baltimore, Maryland – prof. Charles Borowsky

Dziękuję za przesłane materiały odnośnie historii Załęża. Przeczytałem w ekspresowym tempie.
Autor relacjonuje niezwykle wiele szczegółów dotyczących instytucji jak i wybranych osób w chronologicznym porządku niemal od początków Załęża. Ciekawie notuje pokojowa koegzystencję różnych grup etnicznych i religijnych aż do czasów budzenia i promowania różnic w w 20. wieku.
Plecionka” Gintera Pierończyka jest wysoce polecana wszystkim interesującym się historią Śląska.

(Charles H. Borowsky, Ph.D. has been internationally acknowledged for his many academic, educational, and leadership achievements. He received several distinctions, awards and honorary degrees from professional, social, and cultural organizations both in the USA and abroad. Borowsky has authored numerous articles and books in the areas of social movements and change, politics and religion, development and quality of life, sociology of culture, and sociology of youth, published in America, Europe, and Asia. He has been on the faculty of prominent universities including Yale University, Massachusetts Institute of Social Studies, and the University of Maryland and has lectured in 66 countries in North America, Europe, Asia, and the Middle East. In 2002, UNESCO/International Music Council published Dr. Borowsky’s works “Creativity and Innovation in Music” and “The Function of Music In Society.” An accomplished singer and harmonica player, Dr. Borowsky frequently performs with The American Virtuosi, touring internationally to promote “Music: The Best Bridge Between People.” Recent performances include China, Lithuania, Germany, Iceland, Malta, and Cuba. Dr. Charles H. Borowsky is the President of Intermuse Performing Artists’ Bureau,the elected President of the International Friends of Music Association, and Senior Advisor to public and private organizations in the USA and abroad.)

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza