Głos Górnoślązaków

Od kilku dni pojawia się wiele komentarzy w dyskusji, wiele jest ważnych i potrzebnych, niestety nie mam na myśli tutaj tych, które padły z ust większości reprezentantów politycznych elit śląskich, bo ta znajduje się w kryzysie, chaosie i wciąż nie potrafi się pozbierać.

Z jednej strony pojawiają się komentarze satysfakcji, z drugiej natomiast zrzuca się całą odpowiedzialność za obecną sytuację na zwykłych Ślązakach i wyborcach. Pytają „a co Wy zrobiliście dla śląskości?” i nie rozumieją, że na całym świecie liczba działaczy jest mniejsza od liczby sympatyków, a wyborcy mają prawo pytać, oceniać i krytykować i to oni raz na 4/5 lat/a dają nam kredyt zaufania bądź wystawiają nam żółtą kartkę.

Nie będę się jednak znęcać nad naszymi elitami, bo są i osoby z tej elity, które stanęły na wysokości zadania a ja i tak większość rzeczy, które miałem do powiedzenia już im przekazałem, a i sam nie jestem bez winy, bo mogłem zrobić więcej, kandydować, włączyć się aktywniej w kampanię jednej lub drugiej partii lub po prostu i tak zwyczajnie mogłem być na miejscu. Proszę tylko naszych reprezentantów śląskości, aby stanęli na wysokości zadania i wsłuchali się w to co mają do powiedzenia rozżaleni utratą politycznej reprezentacji Ślązacy, bo bez nich trudno oczekiwać, że ruszymy z miejsca.

A my jako Ci, którzy chcemy reprezentować Ślązaków słuchajmy ich bo to najwyższy czas, aby zaczęli współdecydować o sprawach Śląska i śląskości. Dlatego rozwiązania upatruje właśnie w nich, a my przystopujmy i zastanówmy się.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wiele ciekawych opinii i pomysłów już zaczęło się przewijać w dyskusji, zwłaszcza ze strony osób, które nie są częścią żadnej organizacji śląskiej, a tylko sympatykami sprawy górnośląskiej. A Ty drogi czytelniku/czytelniczko jak rozwiązałbyś/rozwiązałabyś sytuację w której się znaleźliśmy?

Martin Grabowski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza