Głogówek: 28. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

Na 2020 rok przypada 250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena, geniusza i wizjonera, który wytyczył nowe drogi rozwoju muzyki. W tym samym roku przypada także XVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Oba wyjątkowe wydarzenia stały się pretekstem do wyszukania spoiwa łączącego dwóch wybitnych artystów, którzy należeli do ogólnoeuropejskiej tradycji muzycznej. Beethoven i Chopin są reprezentantami uniwersalizmu muzycznego; artystami walczącymi o wolność ludzkości bez granic. Na przekór wszelkim instrumentalizacjom muzyki i sztuki w ogóle, idea ta do dziś towarzyszy w obcowaniu z ich twórczością. W związku z tym, w roku jubileuszowym programacja festiwalu zaprezentuje dzieła wybrane spośród najbardziej charakterystycznych i genialnych utworów muzyki, która przekracza granice. Rok jubileuszowy zaprezentuje nieprezentowane dotychczas na festiwalu dzieła wybitne wybranych genialnych kompozytorów.

 1. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

 • 17.09.2020, piątek, godz. 11:00

Otwarcie wystawy pt. “DISCOVER BEETHOVEN” 

Rynek w Głogówku

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

 • 17.09.2020, piątek, godz. 12:00

Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku

Koncert inauguracyjny „BEETHOVEN NA ZACHĘTĘ – MUZYKA ILUSTRACYJNA”
WEZNER ENSEMBLE
Katarzyna Wezner-Ignac – skrzypce
Henryk Wezner – saksofony, klarnet, gitara
Jan Wezner – marimba, ksylofon, instrumenty perkusyjne
Bartłomiej Wezner – fortepian

Katarzyna Wybraniec – prowadzenie

W programie: Piazzolla, Vivaldi, Saint-Saens, Beethoven

• 18.09.2020, piątek, godz. 19:00
Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku
BARTOSZ KOZIAK – wiolonczela
AGNIESZKA KOZŁO – fortepian

W programie: Beethoven, Szymanowski, Rachmaninow

• 19.09.2020, sobota, godz. 19:00
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Głogówku

KAROL SZYMANOWSKI QUARTET
Agata Szymczewska – skrzypce
Robert Kowalski – skrzypce
Volodia Mykytka – altówka
Karol Marianowski – wiolonczela

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

W programie: Moniuszko, Szymanowski, Beethoven

 • 20.09.2020, niedziela, godz. 19:00
  Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku

  MICHAŁ SZYMANOWSKI – recital fortepianowy

W programie: Bach, Beethoven, Chopin

 • 25.09.2020, piątek, godz. 19:00
  Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Głogówku

  ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII OPOLSKIEJ

pod dyrekcją PRZEMYSŁAWA NEUMANNA
ANDRZEJ KRAWIEC – skrzypce

W programie m.in. VII Symfonia A-dur Ludwiga van Beethovena .

• 26.09.2020, sobota, godz. 19:00
Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku

RADOSŁAW SOBCZAK – recital fortepianowy

W programie: Beethoven, Schubert, Chopin, Łukaszewski

 • 27.09.2020, niedziela, godz. 19:00
  Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Głogówku
  ORKIESTRA KAMERALNA „FRESCO SONARE”
  oraz CHÓR „INSIEME”
  pod dyrekcją MONIKI BACHOWSKIEJ

Zespół wokalny LUNA PLENA pod dyrekcją Barbary Gajek – Kraski

Soliści:
NN – sopran
Ilona Szczepańska – alt
Bartłomiej Chorąży – tenor
Oskar Koziołek – Goetz – bas

W programie: Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem d-moll (KV 626)

Projekt zrealizowany przy wsparciu:

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, zrealizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”

Patronat honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

Piotr Bujak
Burmistrz Głogówka

Narodowe Centrum Kultury

Biuro Festiwalu:
Muzeum Regionalne w Głogówku
ul. Słowackiego 1, 48-250 Głogówek
Tel. +48 77 4373500

www.silesianbeethovenfestival.com
www.facebook.com/SlaskiFestiwalImLudwigaVanBeethovena
e-mail: muzeum.glogowek@gmail.com
www.muzeum.glogowek.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza