Gliwice: zaproszenie na spotkanie z Bogusławem Bierwiaczonkiem

Zapraszamy 23 września 2022 na godzinę 14.30 do Chaty Polaka, ul Kozielska 297, Gliwice.

Spotkamy się, porozmawiamy z prof. Bierwiaczonkiem.

A o godzinie 16.30 prof. Bogusław Bierwiaczonek – bard, anglista, językoznawca posadzi drzewo  Johna Baildona w sąsiedztwie drzew Vitelo, św. Jadwigi,  św. Jacka, Grzegorz Gerwazego Gorczyckiego, Josepha von Eichendorffa, Carla Goduli, Gerharta Hauptmanna, Olgi Tokarczuk oraz swoje drzewo w sąsiedztwie Pejtra Długosza i Gintra Pierończyka.

Sadzenie drzew w ramach 725 Ligoty Łabędzkiej

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Niebieska walizka. Pożegnanie z Breslau - recenzja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza