Gliwice: Niylegalny tŏwŏr na gełdzie

3 lutego policyjŏ w Gliwicach zastawiyła sztyry ôsoby zajmujōnce sie niylegalnym procederym na terynie gełdy autowyj. W wyniku swojij roboty na trzech sztandach handlowych policyjōny wyzdradziyli 345 sztuk podrobiōnych szŏt producyntōw znanych marek, 468 sztuk podrobiōnych parfimōw, 11400 cygaryt bez akcyzy, jak tyż 8,6 kg tabaku.

Przedstawiciel kancelaryje prawnyj, co reprezyntuje poszkodowane firmy, porachowoł straty na kwotã kole 135 tys. zł. Kwota ôdnosi sie ale ino do szkody majōntkowyj. Wkludzanie podrobiōnych tŏwarōw na rynek to je tyż niymajōntkowy uszczyrbek dlŏ fyrmy, bo jakość przedŏwanych produktōw je niższŏ i skuli tego firma traci tyż zaufanie ôd klijyntōw.

W przipadku znaleziōnych produktōw akcyzowych straty Skarbu Państwa to 17 tys. zł. Postympowanie trwŏ.

Zdrzōdło: KMP Gliwice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Sól ziemi czarnej na deskach rybnickiego teatru

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza