GF Karbon: Zapomniana kolonia Alfreda

Na uboczu Katowic, tuż przy granicy z Siemianowicami, ukrywa się niewielka, lecz urokliwa osada robotnicza. Choć w większości opustoszała i zniszczona, nie można koło niej przejść obojętnie. Panuje tu niepowtarzalny klimat, zupełnie oderwany od otoczenia. XIX wieczna, ceglana zabudowa kolonii powstała dla pracowników nieistniejącej już kopalni „Alfred” założonej w 1834 roku. Zanim kilkanaście niedużych budynków zaczęło pełnić funkcje mieszkalne, mieściły się tu obiekty kopalniane.

Foto: Kaja Cyfka, www.ociup.pl

W 1978 zabudowa przy placu Alfreda 1−13 wpisana została do rejestru zabytków. Należą do niej budynek nadszybia, maszyny wyciągowej, cechowni, kuźni, kotłowni, łaźni, administracji, wagi, a nawet położone na zachód pozostałości hałd przemysłowych.

Foto: Kaja Cyfka, www.ociup.pl

Kilka lat temu pojawiła się szansa dla niszczejących przez lata pogórniczych budynków. Zostały one przekazane Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serc im. Jana Pawła II” w celu rewitalizacji i utworzenia tu rodzinnych domów dziecka oraz domu seniora. Niestety, zarówno niejasny sposób przejęcia nieruchomości przez fundację (brak przetargu), jak i kontrowersyjny początek rewitalizacji (remont niezgodny z zaleceniami skutkujący utratą zabytkowego charakteru wyremontowanego domu chleba) ponownie rzuciły na to miejsce cień wątpliwości. Przyszłość kolonii stoi pod znakiem zapytania.

Foto: Kaja Cyfka, www.ociup.pl
Foto: Kaja Cyfka, www.ociup.pl

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kaja Cyfka. Urodzona w 1988 roku w Tarnowskich Górach., do niedawna mieszkanka Radzionkowa, a obecnie Katowic. Pracuje w kulturze oraz jako grafik. Z fotografią zetknęła się po raz pierwszy w szkole średniej, ale industrial zafascynował ją dopiero kilka lat temu. Liczne foto-spacery zaowocowały założeniem bloga O Ciup!, a później grupy fotograficznej „Karbon”. Jej prace ukazywały się między innymi na łamach magazynów Migotania czy Ultramaryna. Oprócz fotografii industrialnej zajmuje się też fotografią przyrodniczą i makro.

http://www.ociup.pl/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza