GF Karbon: Dwie wieże

Na zdjęciach wieże byłej kopalni Pstrowski – Gigant i Staszic. Każda widziana ze szczytu drugiej.

Wieża szybu Staszic. Foto: Maciej Mutwil, Karbon
Wieża szybu Gigant. Foto: Maciej Mutwil, Karbon

Niebawem rozpocznie się rozbiórka zabudowy Staszica łącznie z wieżą. W tym miejscu powstanie nowoczesna stacja wentylatorów (więc sam szyb będzie nadal drożny). Zaraz za nadszybiem Staszica widać fragment budynku po nieczynnym szybie Mieczysław, który przy okazji również zostanie wyburzony.

Wielka szkoda, że nie udało się doprowadzić do tego, by przenieść wieżę w inne miejsce, zamiast przeznaczyć na rozbiórkę. Staszic idealnie by pasował przeniesiony na przykład na teren szybu Wilson lub Bończyk. Zdaję sobie sprawę z tego, że taka operacja to ogromne koszta. Tym bardziej, że to bardzo stara wieża.

Maciej Mutwil urodził się w 1981 roku w Katowicach. Z wykształcenia inżynier środowiska oraz grafik komputerowy, pracuje w firmie zajmującej się tworzeniem gier planszowych. Fotografuje od roku 2000, a jego głównym tematem zdjęć jest Śląsk widziany z różnych perspektyw, z największym naciskiem na przemysłowe scenerie. Prowadzi bloga Oddech Przemysłu, a od wielu lat zajmuje się również tworzeniem muzyki z pogranicza ambientu oraz industrialu w projekcie Dead Factory.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

GF Karbon, 
Facebook: GF Karbon
http://maciejmutwil.blogspot.com/

 

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza