Frele i synki ze Gōrnego Ślōnska we szpicy futsalu

Zakōnczōły sie szpile ô Majstra Polski Modych we Futsalu. Manszafty frelek i synkōw ze Gōrnego Ślōnska prziwiōzły 10 medalōw na 21, z czego wszystke masjtry we kategoryjach synkōw.

Ôbejrzcie jak wyglōndały piyrsze trzi place we kożdej z grup:

Frele U-14: 1. Tęcza Bydgoszcz, 2. GKS Katowice, 3. Ursus Warszawa.

Frele U-16: 1. Wierzbowianka Wierzbno, 2. GKS Katowice, 3. Ząbkowia Zōmbki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Frele U-18: 1. UKS SMS Łōdź, 2. SWD Wodzisław Ślōnski, 3. UKS Staszówka Jelna.

Synki U-13: 1. Rekord Biylsko-Biołŏ, 2. Piast Gliwice, 3. GLKS Wilkowice.

Synki U-15: 1. Rekord Biylsko-Biołŏ, 2. Contrast Lubawa, 3. Garbarnia Krakōw.

Synki U-17: 1. Rekord Biylsko-Biołŏ, 2. MOKS Biołystok, 3. Marex Chorzōw.

Synki U-19: 1. Gwiazda Ruda Ślōnskŏ, 2. Junior Hurtap Łynczyca, 3. Rekord Biylsko-Biołŏ.

Ôficjalne rezultaty znojdziecie na strōnie: www.futsalmmp.pl

Gratulujymy modym frelkōm i synkōm sukcesōw a wiynszujymy nostypnych we kolejnych latach.

Dej pozōr tyż:  WAGO werbuje po ślōnsku!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza