Fojerman: Co łaska

2019.12.31

Co łaska

Narodziōł sie roz Pōnbōczek
Na Ślōnsku we familoku.
Niy ôtwar żeś jeszcze ôczek,
A już kuckosz tak, boroku.

Prziszły ciotki, potki starki,
Prziniōsły Dzieciōntku darki.
Kożdy prziniōs to, co łaska:
Bōmbōn, piernik, jako graczka,
Pōnbōczkowi małymu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tak tam zima je na dworze,
Dziecko zmarznie, niy dej Boże,
Tōż posłała baba chłopa:
Prziłōż szlymy pora łopat.

Prziszły ciotki, potki starki,
Prziniōsły Dzieciōntku darki.
Kożdy prziniōs to, co łaska:
Bōmbōn, piernik, jako graczka,
Pōnbōczkowi małymu.

Niy chca szkloka, niy chca kustu,
Dejcie mi świyżego luftu,
Bo sie dusza sam w tym smogu,
Ciynżko dycho sie i Bogu.

Prziszły ciotki, potki starki,
Prziniosły Dziecintku darki.
Kożdy prziniōs to, co łaska:
Filter luftu a gazmaska,
Pōnbōczkowi małymu.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

www.fojerman.pl
www.dykcjonorz.eu

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Pamiętasz...

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza