Finał dwuletniego projektu etnograficznego „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska”

16 października 2018 roku Regionalny Instytut Kultury podsumował projekt „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska”. Przez 18 miesięcy zespół 10 badaczy odwiedzili setki miejscowości w województwie śląskim i opolskim i przejechał prawie 10 000 kilometrów, by prowadzić prace nad dokumentacją zwyczajów i obrzędów dorocznych występujących na ternie Górnego Śląska.

Projekt nie byłby realizowany, gdyby nie wsparcie partnera strategicznego – Muzeum Śląskiego w Katowicach, a także partnerów: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

16 października oprócz podsumowania projektu przedstawione zostaną jego efekty:

– strona internetowa z interaktywną mapą, na której odnaleźć będzie można konkretne obrzędy: www.mapaobrzedowa.pl,

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– wernisaż mobilnej wystawy fotografii,

– bezpłatna publikacja popularno-naukowa „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku” dostępna w wersji drukowanej (nakład ograniczony) i on-line.

Warto zaznaczyć, że podobne wydawnictwo dotyczące badanego terenu nie zostało wydane w ostatnich kilkudziesięciu latach. Publikacja ukazuje współczesny obraz obrzędowości górnośląskiej, jej kondycji i aktualnego występowania w terenie, przy jednoczesnym odwołaniu do fotografii archiwalnych.

„Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” to dwuletnie badanie etnograficzne realizowane przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badanie i prace dokumentacyjne prowadzone były na terenie województwa śląskiego i opolskiego i dotyczyły żywych do dziś zwyczajów i obrzędów dorocznych. Celem badań było ukazanie skali zmian, jakie zaszły na historycznej ziemi górnośląskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazanie motywacji przyświecającej społecznościom pielęgnującym lokalne tradycje.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

W ramach projektu wykonano rozbudowaną dokumentację fotograficzną poświęconą obrzędowości górnośląskiej. Szczególną uwagę skupiono na 5 zwyczajach: Bożym Ciele (dywanach kwietnych), procesjach agrarnych (pieszych, konnych, w intencji), Klekotaniu, Wodzeniu niedźwiedzia i Mikołajach. W kilkudziesięciu wybranych miejscowościach, w których te zwyczaje są praktykowane przeprowadzono badania kwestionariuszowe z dawnymi i obecnymi członkami grup obrzędowych.

Mapa Obrzędowa Górnego Śląska to:

Prawie 10 tysięcy kilometrów w podróży

461 Wyselekcjonowanych zdjęć

100 badań kwestionariuszowych

66 Udokumentowanych obrzędów

10 badaczy

7 materiałów filmowych

Źródło: materiały prasowe RIK

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza