Farmaceuta amatōr handlowoł narkotykami i sterydami

Szandarzi z Gliwic, społym ze policyjōnami kōmyndy wojewōdzkij w Katowicach, przekludziyli akcyjŏ przeciwko handlyrzowi niyprzizwolōnymi postrzodkami. W jednym z gliwickich pōmiyszkań, ôkrōm narkotykōw, znŏdli niylegalny „skłŏd apteczny” z bez pŏrōma tysiōncami sztuk ôbpakowań rozmajtyj zorty farmaceutyków i sterydów. Sprawa bydzie sie rozwijać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

23 kwietnia przed połedniym do jednyj z kamynic w gliwickij dzielnicy Szobiszowice weszli kryminalni. We nojmowanym ôd 35-letnigo pyskowiczana pōmiyszkaniu w rejōnie ulice Tarnogōrskij znodniynto było pŏrã tysiyncy sztuk rozmajtyj zorty anabolikōw we formie pulwrōw, pilōw i szpricōw.

Na szlak niylegalnego procederu policyjōny wpadli przi robocie ôperacyjnyj, w tym rozpoznaniu „rynku”. Narkotyki we formie bez 100 gramōw amfetaminy, myńszych wielości marihuany, narkotyku MDMA jak tyż niylegalne postrzodki farmaceutyczne (w srogich wielościach) zarekwirowano i przetransportowano do gliwickij kōmyndy. Społym ze tŏwŏrym trefiōł tam tyż ôbrotny pyskowiczōn.

Sprawa kludzōnŏ je ôd prokuratury w Gliwicach. Wszyjske zabezpieczōne specyfiki ôstanōm pozornie przebadane w laboratorium kryminalistycznym – trza terŏz uzdać, jake prawie substancyje sōm w ôbpakowaniach. Podyjzdrzane je to, iże czyńść zarekwirowanego tŏwaru to nowe, prōzne ôbpakowania na postrzodki sterydowe. Ôpiniijŏ bydzie za podstawã do uzdaniŏ, czym gynau handlowoł dōmorosły biznesmyn i farmaceuta amatōr.

Za handel narkotykami jak tyż postrzodkami farmaceutycznymi chycōnego czekajōm terminy i rozsōndek sōndowy, grozi mu nawet 10 lŏt heresztu.

Fot. na wiyrchu: KMP Gliwice

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-