Ekstra pokŏz filmu „Autsajder” we Kinie Rialto

Ekstra pokŏz filmu Autsajder. Po projekcyji kino Rialto we Katowicach zaprŏszŏ na tref z reżysyrym filmu, Adamym Sikorōm, jak tyż ôdtwōrcōm głōwnyj role – Łukaszym Sikorōm. Tref pokludzi dr Anita Skwara.

Inspirowany prŏwdziwymi zdarzyniami film ô sztudyncie malyrki, kerego życie zmiyniŏ sie na dycki, kedy bez cufal wpadnie w tryby strasznyj totalitarnyj masziny. Autsajder ôstoł wyryżysyrowany ôd Adama Sikory – moc razy nadgrŏdzanego reżysyra i ôperatora kamery we takich produkcyjach jak: Ach śpij kochanie, Młyn i krzyż, jak tyż Essential Killing. Kole ôdegrŏwajōncego głōwnõ rolã Łukasza Sikory (11 minut), postrzōd zebranyj ôbsady zobŏczymy take ôsobowości polskigo kina jak: ôsławiōny rolōm w głośnyj Symetryji – Mariusz Jakus, Marek Kalita (Wataha), Cezary Łukaszewicz (Kruk. Szepty słychać po zmroku), Tomasz Sapryk (Wołyń), Mariusz Bonaszewski (Powidoki) abo Dorota Pomykała (Gotowi na wszyjsko. Exterminator). Film ôstoł wyprodukowany ôd Wytwōrnie Filmōw Fabularnych i Dokumyntalnych, co ôdpowiadŏ za powstanie m.in.: Karbali i Rōży. Film spōłfinansowany je ôd Polskigo Instytutu Kōnsztu Filmowego.

Franek to mody idealista. Je zamiyłowany w muzyce, malyrce i istyj dziousze. Krōm wiszōncego w lufcie ôgrōmnego napiyńciŏ zwiōnzanego z wkludzyniym sztandu wojynnego i dramatycznymi zdarzyniami na grubie Wujek, gŏdŏ, iże polityka kōmpletnie go niy interesuje. Wszyjsko sie ale zmiyni. Nawiydzŏ go dobry kamrat – Beno – i prosi ô przechowanie tajymnyj aktyntasze. Kedy na nastympny wieczōr Franek wrŏcŏ ôd swojij dziouchy po napoczyńciu godziny milicyjnyj, zastawiŏ go patrol. Synek wartko ôstŏwŏ ôbskarżōny ô spōłpracã z ôpozycyjōm, a znŏdniyntŏ w jego pōmiyszkaniu aktyntasza z ulotkami stŏwŏ sie richtich dowodym. Sprawã przejmuje Sużba Bezpiyczyństwa. Cołkŏ jego wrażliwość i ideały ôstŏwajōm poddane nojwyższyj prōbie.

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

W repertuarze:
strz., 23 stycznia 2019 – 18:30
20 zł (normalny), 17 zł (ulgowy, posiadŏcze kart Kaśka) – bilety idzie rezerwować na strōnie ôd Kina Rialto.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Kadr z filmu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza