Dziyń smogowy. 7 lutego jeżdżymy za darmo

Skuli prognozowanyj ôd Wojewōdzkigo Inszpektoratu Ôchrōny Strzodowiska na 7 lutego bardzo złyj jakości luftu nad miastami i gminami Gōrnoślōnsko-Zŏgłymbiowskij Metropolije, Bany Ślōnske ôgłosiyły dziyń smogowy.

Darmowych przejazdōw bydzie szło użyć w Banach Ślōnskich, KZK GOP, MZKP Tarnowske Gōry i MZK Tychy. Coby przejechać za darmo Banami Ślōnskimi, styknie przi kōntroli biletōw pokŏzać ważny dowōd rejestracyjny. Ôsoby w dowodym rejestracyjnym niy muszōm być formalnie jego posiedzicielym. Kożdy kerowca może weznōńć w rajzã jednã ôsobã tŏwarziszōncõ.

Darmowe przejazdy niy fungujōm w Banach Ślōnskich na tajli przigranicznyj Chałupki – Bohumin jak tyż we cugach Ornak na tajli Żywiec – Zakopane.

Darmowe przejazdy bydōm fungować bez cołki dziyń.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: "Prosimy do stołu" Rokita, Szczerek, Chojnacki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza