Dziyń Mowy Ôjczystej: Premiera nowego wiersza Karola Gwoździa

Dzisiej fajrujymy ustanowiōny bez UNESCO „Dziyń Mowy Ôjczystej”. Sōm my fest radzi, iże Karol Gwóźdź jak co roku fajruje go z nami. Literatura Karola nōleży do tych wyjōntkowo piyknych ale niyroz też i ciynżkich. Swojo twōrczość spisuje w historycznym alfabecie Steuera. W tym roku jednak prymiera nowego wiersza ôdbydzie sie w interakcyji z czytōczami Wachtyrza! Cuzamyn z Karolem propōnujymy Wōm ciekawo zabawa na wymyślyniu tytułu do wiersza, kery przeczytocie pōniżyj. Mocie połno dowolność, ale zdo nōm sie, iże im krōtszy tym lepszy. Sōm my ciekawi Waszyj kreatywności. Do zabawy zachyncōmy w kōmyntōrzach pod artykułym i postym na portalu Facebook abo na maila (redakcyjo@wachtyrz.eu). Pofajrujmy tyn dziyń cuzamyn… poetycko!

(fot. tytułowe: Dorota Dusik – slzpn.pl)

________________________

* ? *

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Cestům poleku zdo śe być

Źimny korytorz wyblakńyntych uokruchůw przeżyć

Uodległe stowo śe być ku tymu

Echo szymranych słůw szkryfńynte

Na strzympkach roztarganych papjůrůw

 

Ze zdrzołym wbitym w pajynczyna chwil

Widźano z projektora mojych wyobrażyń

Prziłaźi zdać śe sprawa

Co źimne uoblecyńe

Sklejůne ze skůrům ńy reaguje na żodyn dotyk

Mokrośćům uoblepjo ćało i umysł

I ńy dowo śe syjmnůnć

Ćůnży i duśi

Ńywidocznośćům ymanuje

 

Ńy zmjarkowołech kjej

Wychłodzůny i wilgotny korytorz już downo

Ńypozorńe zmjyńůł śe w bezmjar ńysłyszanego larma, co zagłuszo

A nogi mjynkje choby z waty

Ńy stojům na żodnym pewnym grůńće

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Studnia

 

Ślatujymy w uotchłań

W keryj poznowůmy już ino

Ledwo ćyńe ludźi

Zdańa potykajům śe uo wargi

A ńyforymny bůl

Wyćyro nami zol

Bezgańbńe czuje przewoga

I śyła uo pjynć tůn srogszo

Nad naszym szpotlawym

Świstym płuc

 

Za plecami czuć coroz to barzij

Przisuwańe śe chłodnyj śćany wjecznyj zmarzliny

 

A uodwaga czeko na swoje śwjadectwo…

 

(Za uoknym na dachy sujům śe dźwjynki zwůnůw

Na stoliku leży szkartka papjůru

Z ńyszrajbńyntym ańi słowym

Wartko trza było…

znojść co ńyznane)

________________________

Karol Gwóźdź (rodz. 2 kwiytnia 1987 we Katowicach) – ślōnski poeta, dj, kōmpozytor i producynt muzyczny, kery tworzy ambjyntowo i elektrōniczno muzyka. Znany tyż jako Nail. Jedyn ze barzyj zocnych twōrcōw ślōnskij literatury, kery we 2010 roku wydoł tōmik poezyje „Myśli ukryte“, szkryfniynte we alfabecie dr Feliksa Steuera (jak wiersz powyżej).

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

5 kōmyntŏrzi ô „Dziyń Mowy Ôjczystej: Premiera nowego wiersza Karola Gwoździa

 • 22 lutego 2021 ô 01:32
  Permalink

  “Mankulijo Poety” abo “Rajza do sia”

  Ôdpowiydz
 • 21 lutego 2021 ô 09:58
  Permalink

  Niy wiã ejzli Go richtig interpretujã, Ale, co je narychtowany na dziyń mowy ôjczystyj, to zdo Mi sie taki trochã Apel, coby niy ôdklodac pisanio (Po ślōnsku) na niyskorzij a dac sie balamōńcic marasym czasōw doczesnych, Bo moge nōm brachnōńc czasu. Bezto mōj forszlag: “Ńy czekej”. Abo ejzli sie ôdnosi typisz do pandemiji, to “Korůna”.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza