Dzisiej tref autorski ze Szczepanym Twardochym we Rybniku

Dzisiej ô piōntyj po połedniu rybnickõ bibliŏtykã nawiydzi Szczepōn Twardoch, co jego powieść „Drach” była zaadaptowanŏ na scynã teatralnõ i hned tyn spektakl bydzie szło ôglōndać we Tyjatrze Ziymie Rybnickij.

Szczepōn Twardoch, rocznik 1979, to autōr bestsellerowego „Dracha” i „Morfiny”, co za niã dostoł paszport „Polityki”, nadgrodã publiczności Literackij Nadgrody Nike, Wawrzin Ślōnski i rekordowõ wielość nōminacyji do inkszych nadgrōd. Laureat Nadgrody Kościelskich.

Tref we rybnickij bibliŏtyce ôdbydzie sie skuli prymiery sztuki „Drach” koprodukcyje Tyjatru Ślōnskigo i Tyjatru Ziymie Rybnickij 20 i 21 października. Tref pokludzi Marianna Dufek.

Zdrzōdło: materyje presowe

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 23.01.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza