Dzisiej po połedniu mogōm być burze ze gradym

Dzisioj po połedniu w naszym regiōnie mogōm sie trefić burze ze dyszczym. Cyntralne Biōro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB wydało kōmunikat meteorologiczny.

Krysy, co się ich tykŏ kōmunikat: byńdziński, bielski, Bielsko-Biołŏ, bieruńsko-lyńdziński, Bytōm, Chorzōw, cieszyński, Czynstochowa, czynstochowski, Dōmbrowa Gōrniczŏ, Gliwice, gliwicki, Jastrzymbie-Zdrōj, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Ślōnske, pszczyński, raciborski, Ruda Ślōnskŏ, rybnicki, Rybnik, Siymianowice Ślōnske, Sosnowiec, Świyntochłowice, tarnogōrski, Tychy, wodzisławski, Zŏbrze, zŏwierciański, Żory, żywiecki.

Prognozuje sie burze ze dyszczym lokalnie do 30 mm jak tyż ze porywami wiatru do 65 km/h. We niykerych miyjscach może tyż lecieć grŏd.

Ôstrzeżynie je ważne dzisioj, 26 lipnia, ôd godz. 11:00 do godz. 20:30.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza