Dwa sprachkursy ślōnskij gŏdki: (Ober)Schlesisch A1.1 a A.2

Rŏztomiyjli,

chcioł żech Wŏs poinformować ô dwōch online-sprachkursach ślōnskij gŏdki „(Ober)Schlesisch“ na pojziōmie A1.1 a A1.2, co je ôrganizōwani bez Volkshochschulã Heidelberg. Tukej Wŏs tysz proszã, cobyjście podali tyn nachricht do wszyjskich, ftorych to moge interesować. Skuliż tygo Wōm jusz terŏzki festy dziynkujã!

Choby we ôstatniym symestrze, tako i we tym na Volkshochschuli Heidelberg anbietowany baje jusz drugi rŏz sprachkurs ślōnskij gŏdki „(Ober)Schlesisch A1.1 und A1.2) jako online-veranstaltung. Je to piyrszy sprachkurs überhaupt, ftory je anbietowany publiczniy a kludzōny baje we niymieckij gŏdce (to meinuje, iże wszyske erklärungi banōm po niymiecku). Ślōnskŏ gŏdka (tukej: (Ober)Schlesisch) nŏlejżi do zachodniosłowiōnskich gŏdek a rzōndzi se we ônyj we Oberschlesien/Gōrny Ślōnsk, tako na polskij jako i na czeskij seitcie, do tygo u Ślōnzŏkōw we diasporze we niymieckich landach a ździybko tysz dalij we Texajsie u ślōnskich Texanerōw, inakszij mianowanych Silesian Texans. Juże znany Joseph von Eichendorff, ftory se bōł urojdziōł we Lubowitz przi Ratibor/Racibŏrzu, bōł rozumiōł a gŏdoł po naszymu ôd bajtla jako drugŏ gŏdka.

We sprachkursie prezyntowany baje ślŏnski we variantcie ôd Kobylŏrzōw ze Annaberglandu (pōmiãndzy Groß Strehlitz/Wielge Strzelce a Świyntŏ Anna/Sankt Annaberg) ze ôriginalaufnahmōma ôd lujdzi ze tygo regiōnu, co baje niyrŏz ergänzowane informacyjōma ô inkszich dialektach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Aktualne tryndy we kulturze, nŏbrzij bez literatura ôd Szczepōna Twardocha abo bez wydŏwane buchy bez verlag Silesia Progress, a aktivitäty politikerōw na pojziōmie EU choby ôd Łukasza Kohuta, ftory we dezembrze 2020 we Straßburgu kludziōł gŏdka po naszymu, dŏwajōm srogi druck na polski regierung, coby endlich uznali ślōnski za regiōnalnŏ gŏdka. Skiż tygo we dezembrze 2023 zrichtowany ôstoł Rat Ślōnskij Gŏdki, abo barzij ze polskygo Rada Ślōnskigo Jynzyka. We oktobrze 2023 zajś sztartnōł piyrszy online-sprachkurs we niymiycko-gŏdkowym raumie, ftory terŏzki baje kludzōny dalij.

Dej pozōr tyż:  Drzewa Wielkich ze Śląska - biskupi Gerard Kusz, Alfons Nossol i Jan Wieczorek

Kurs ślōnskij gŏdki na Volkshochschuli Heidelberg mianuje se „(Ober)Schlesisch-Sprachkurs“ a narichtowany je ze swojym angebotym 12 sitzungōw po 90 minutōw do wszyjskich, ftorzi jusz ździybko poradzōm abo jyszcze niy poradzōm nic padać po naszymu a baje kludzōny we tych dniach:

Piyrszy sitzung we sommersemester pocznie se we strzōda, 10. aprila 2024. Sztudynt(ki/y) poradzōm dostać angebot na preis ôd Volkshochschuli Heidelberg. Wszyske informacyje ô kursie a ô anmeldungu genau poradzijcie znojś na posterze we anhangu do tyj nachrichty abo pod ônym linkym sam: https://www.vhs-hd.de/programm/fremdsprachen.html/kurs/516-C-27645631/t/oberschlesisch-a11

Bōłbych richtig festy rŏd, ô wielã Wasza interessa ôstała aufweckowanŏ, kejbych poradziōł Wŏs ôd 10. aprila we kŏżdŏ strzoda begrüßować po naszymu! Einschreibować mogycie se jeszcze we piyrszych trzech tydniach ôd kursbeginnu.

Ze srogōm zŏcōm dō Wŏs,

Adam Pe(j)ter Kubik

Docynt ślōnskij gŏdki na VHS Heidelberg

Dochtōrand na Universität Heidelberg

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Dwa sprachkursy ślōnskij gŏdki: (Ober)Schlesisch A1.1 a A.2

 • 15 kwiytnia 2024 ô 08:56
  Permalink

  Zacno robota. Heidelberg i Slavoschlesisch we Volksschule! Ino sie od Wos uczić i Wos wspiyrać!
  Widzi mi sie tyż Waszo godka, bo jest echt górnoślonsko.

  Ôdpowiydz
 • 12 kwiytnia 2024 ô 17:21
  Permalink

  Bewundernswerte Pionierarbeit im Bereich der Slawoschlesischen Sprache, mit einem Lehrer der dazu berufen ist dies zu tun und es lebt. Spaß brauche ich nicht zu wünschen, den er ist gewiß. Somit wünschujã wōm – kursteilnehmerōm a rechtorowi – coby se wōm darziło!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza