DURŚ z “Mikołojkym” u Konsul Honorowej Francji

6 kwietnia delegacja Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich była z wizytą u pani Konsul Honorowej Francji. Tematem głównym rozmów była książka Grzegorza Buchalika ,,Mikołojek” (śląskie wydanie) jak i również o następnym przekładzie ,,Asteriks na szpilach ôlimpijskich”.

Pani konsul wyraziła wielką radość z faktu, że literatura francuska jest tłumaczona na język śląski oraz przypomniała, że Francja uznaje śląski za pełnoprawny język.

Dej pozōr tyż:  Ciś na kole do roboty

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „DURŚ z “Mikołojkym” u Konsul Honorowej Francji

 • 14 kwiytnia 2024 ô 02:56
  Permalink

  Glückwunsch! Richtig feinie! Do przodku a ôby dalij tako bōło!

  Ôdpowiydz
 • 10 kwiytnia 2024 ô 11:41
  Permalink

  To Pani Kanclerz sie teroz przi DURŚ krynci? Bele DURŚ nie skōńczy s’niōm tak jak ŚPR…

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza