Duchy* of Silesia

Duchy* of Silesia

Pflanz neue Häuser, die sich altneuer Sprachen bedienen.
Erschreib jene Gebiete, die sich des Altneuen entsinnen.
Öffne jene Höllen, die in Stillen die Fülle preisten.
Gib den Altneuen den Willen sich die Begegnung zu leisten.

Ôtwōrz drzwiyrza skuliż luftu frischygo
pōdź, dociyp trochan myślyniŏ swojygo.
Dyć żŏdyn nie je sōm na tym świycie.
Dociypcie do starygo nowygo,
dyć sami przecan ôtym wiycie.

Sadź wciąż domy staronowe
I ziemia sobie odpocznie, i plony będą jak zdrowe.
Kulturą zasiej przestrzeń tu przeoraną
Niech stanie się ziemią dla wielu tą jedną wybraną.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

*duchy – doppeldeutig: 1. Fürstentum (engl.), 2. Plural von Geist (poln.)

 

 

Dej pozōr tyż:  Moc kultury #49: Księga Raziela Krystiana Gałuszki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Duchy* of Silesia

 • Avatar
  13 lutego 2021 ô 11:51
  Permalink

  Balsam auf die von der einzelsprachligen Hegemonie umschlungene Seele! Erwache Schlesien in deiner polisprachlichen Vielfallt! Dycko je dobre znać perspektywã, inszych gŏdek, złych abo dobrych narracyji. A nie polegać na tym co raczy narzucać jeden język, z jedyną słuszną agitacyą. Leder wird viel zu viell substanz weggechauen, und durch Glaß und Plastik ersetzt. Ejzli gedicht trefi kaj mŏ? Iluż adresatów zrozumie, kto wie?
  Vielen dziynki za wiersz!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza