Dolnoślōnskie przewodniki abo lekcyjŏ polskości

Co tyż żech sie przewiedzioł ôd przewodnikōw na przileżytość mojij rajzy po ziymi kłodzkij: po tych roztōmajtych grubach w Złotym Stoku, Kletnie i inkszych atrakcyjach? No ja:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kobiyty w Polsce erbły pōłne prawa we 1918 roku, tōż miyndzy 1918 a 1921 tyż robiyły sam na grubie…
… chociŏż ta ziymia je przi Polsce ôd 1945 roku.

Grubōm regiyrowali Prusŏki, bo to bōł pruski zabōr…
… chociŏż Ślōnsk niy bōł pod zaborym, bo jak Prusŏki, Austryjŏki a Rusy dŏwali sie do zebiyraniŏ Polski, to ôn już tak ze 400 lŏt niy bōł przi Polsce.

Po piyrszyj wojnie były sam powstania ślōnskie….
… chociŏż trzecie powstanie zaszło nojdalij kajś pod Krapkowice na Gōrnym Ślōnsku, a sam je Dolny Ślōnsk.

I mōmy sam polskie gōry, polskie skały, polskie jaskinie, polskie minerały, polskie lasy, polsko piykno prziroda…
… chociŏż ta Polska je sam ô ‘45 roku, po Niymcach, po Prusach, po Czeskij Korōnie we Cysarstwie, i tak dalij. I te skały sam stoły, jak jeszcze ani Polŏkōw, ani Słowianōw, ani człowieka sam niy było.

I tak Polska, Polska, Polska, kŏżdy dziyń, po piytnoście-dwajścia ôsobōw na grupa, grupa za grupōm, cołki sezōn, rok za rokiym.

Tōż wiycie, przewodniki mi to wyerklerowali i tyż już znōm ta prŏwda. Terŏz to richtich żech je polski patryjota.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rafał Szyma

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza