Do wicu zazwōniōł, iże we kościele je bōmba

Wczorej, 14 lutego, przed siōdmōm na wieczōr do Wojewōdzkigo Cyntrum Powiadōmianiŏ Ratunkowego w Katowicach zazwōniōł chop i pedzioł, iże we rybnickij bazylice je bōmba. Wartko zaryagowoł rybnicki dinst. Na miyjsce sjechali rybniccy fojermani, policyjne patrole i ôkludzŏcze ze psami szkolōnymi do znŏjdowaniŏ sztofōw wybuchowych. Jak sużby przijechały pod kościōł, prawie skōńczyła sie mszŏ, tōż we postrzodku było kole 500 ôsōb. Bezma wszyjscy ale już wyszli z bazyliki, ino pŏrã trzeba było ewakuować.

Szandarzi bardzo wartko doszli, iże za cołke zdarzynie zaczło sie skuli 37-letnigo miyszkańca Rybnika. Pŏrãnŏście minut niyskorzij chopa chyciyli wachtyrze prawa ze kōmisariatu we Rybniku-Boguszowicach. Bōł ôpity. Badanie pokŏzało bezma dwa prōmila alkoholu we krwi. Chop trefiōł do policyjnego heresztu. Jak wytrzyźwiyje, to stanie przed prokuratorym. Za wywołanie alarmu bōmbowego może dostać do ôźmiu lŏt wiyńziyniŏ, ôkrōm tego sōnd może tyż kŏzać mu spłacić koszty cołkij akcyje.

Dej pozōr tyż:  Mikołów: Spotkanie wokół Wiktora Szołtyska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza