Dlaczego kandyduję?

Jestem Ślązakiem od pokoleń, urodziłem się i wychowywałem na styku Katowic i Siemianowic Śląskich – w Dąbrówce Małej.

Od lat skutecznie łączę role męża i ojca z pracą zawodową. Jestem wykładowcą w Uniwersytecie Śląskim, uczelni na której uzyskałem swoje stopnie naukowe. Mocno osadzony w śląskich realiach, podobnie jak wielu moich ziomków, często odczuwam negatywne skutki niezrozumienia nas, Ślązaków i Śląska przez Polskę i naszych współobywateli. Czasem wynika to z ich braku wiedzy, a czasem złej woli. Dlatego w polskim parlamencie będę walczył o to, byśmy zostali zrozumiani. Moim celem będzie uznanie języka śląskiego za język regionalny, a Ślązaków za mniejszość etniczną w Polsce.

Jako doświadczonemu dydaktykowi, podobnie zresztą jak wielu z Was nie podoba mi się to, jak działa dziś polska szkoła. Droga do sukcesu naszych dzieci to nie głowy przeładowane wiedzą, ale umiejętność adaptacji do wyzwań współczesnego świata: mobilność, innowacje, dialog, współpraca. Zawód nauczyciela to dla mnie więcej niż praca – to misja przekazania wiedzy, nauki życia, wreszcie wsparcia rodziny w przekazywaniu dobrych i szlachetnych wzorów. Dwudziestoprocentowa podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2024 roku, której będę orędownikiem, to tylko pierwszy krok do odzyskania prestiżu przez niż jako grupy zawodowej.

Wierzę w dialog, w tym międzypokoleniowy. Dziś, na własnej skórze doświadczamy starzenia i wyludniania się naszych miast. Przyszłość dla Górnego Śląska to stworzenie takich warunków, aby młodzi absolwenci szkół, z otwartymi głowami tryskającymi pomysłami, chcieli tu pozostać. Tutaj wspierając lokalną gospodarkę, będąc oparciem dla starszych pokoleń, od których nierzadko mogą czerpać wiedzę i doświadczenie. Chcę, aby młodzi tu, na Górnym Śląsku wypracowywali dobra, potrzebne do funcjonowania śląskich samorządów. Bo to one, a nie mityczna Warszawa, odpowiadają za zaspokajanie blisko 80% naszych potrzeb – nas, mieszkańców Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej i wszystkich innych miejscowości w naszym regionie. Dlatego będę zabiegał o zwiększanie nie tylko liczby zadań, ale przede wszystkim uprawnień naszych samorządów. Niech tu, w naszych gminach, powiatach i województwie zostaje większość wypracowanych dochodów. Musimy pamiętać, że efektywne państwo, to państwo silne samorządem!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jako nauczyciel akademicki oraz komentator polskiej rzeczywistości posiadam doświadczenie w zakresie funkcjonowania państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Swoją wiedzę chcę przekuć w konkretne działania. Działania przynoszące wymierne korzyści Ślązakom, mieszkańcom Górnego Śląska, po prostu Śląskowi. Potrzebujemy dialogu, pozytywnych emocji i chęci budowania. Nie interesuje mnie walka, ani polityczne przepychanki. Interesujecie mnie WY – moi sąsiedzi, bliscy, znajomi, wszyscy których mijam na ulicach śląskich miast. Ten krótki tekst, jest swoistą umową z Wami, moimi wyborcami i ja tej umowy zamierzam dotrzymać.

dr Tomasz Słupik – politolog, Ślązak i wykładowca akademicki od dwudziestu lat pracujący na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ceniony publicysta zajmujący się sprawami życia politycznego i społecznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki górnośląskiej. Stały felietonista miesięcznika „Śląsk”. Komentator życia politycznego w ogólnopolskich i regionalnych mediach m. in. Gazecie Wyborczej, Polityce, Newsweeku, TVN, TVN 24, Polsat, Polsat News, TV Silesia, Sfera TV, Polskim Radiu 24, Radiu Katowice, Radiu eM, Radiu TOK FM, PAP oraz miesięczniku: „Fabryka Silesia”. Kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej (24 miejsce) z okręgu 31 obejmującego Siemianowice Śląskie.

Fot: Adrian Ślązok

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza