Dla Ukrainy i jej dziedzictwa – zbiórka na rzecz zabezpieczania zabytków Ukrainy

Muzeum Miejskie w Tychach i Miejski Konserwator Zabytków w Tychach przyłączają się do apelu Michała Krasuckiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków i Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, będącego odpowiedzią na prośbę ukraińskich służb konserwatorskich. Jeszcze do środy, 9 marca 2022 roku, trwa na Śląsku ogólnopolska zbiórka sprzętu i środków zabezpieczających do ochrony zabytków w Ukrainie.

Co jest potrzebne?
– gaśnice proszkowe i pianowe
– koce gaśnicze, niepalne koce, tkaniny niepalne do zabezpieczenia elementów drewnianych (liny, pasy i taśmy mocujące)
– wełna mineralna i inne materiały niepalne

Gdzie dostarczać?
w województwie śląskim do Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna ½

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Stamtąd zostaną przetransportowane do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, skąd pojadą do Ukrainy specjalnym pociągiem.

Równolegle trwa zbiórka finansowa: https://zrzutka.pl/sg67k8?fbclid=IwAR3cqA0_CvEGtEwM6hdROU1YZwN3PxM68hvV1LK-p44yE-s0ZSyewZUbC3A

Ratujmy nasze wspólne, europejskie dziedzictwo w zagrożeniu.

Dej pozōr tyż:  Rada Języka Śląskiego bierze się do roboty

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza