Czy zapomnieliśmy na Śląsku o orkiestrach dętych? Adam Kowalski zaprasza na festiwal muzyki dętej [WIDEO]

Czy zapomnieliśmy na Śląsku o orkiestrach dętych? Adam Kowalski zaprasza na festiwal muzyki dętej [WIDEO]

W Katowicach odbywa się Festiwal Muzyki Dętej „Move your brass” organizowany przez Katowice Miasto Ogrodów. O idei tego festiwalu opowiedział nam Adam Kowalski, kurator projektu „Kultura Dęta”.

Chcemy przede wszystkim przybliżyć publiczności muzykę orkiestr dętych. Wydaje się, że na Śląsku nie ma nic bardziej oczywistego niż orkiestry dęte i nie trzeba tej idei i tej estetyki ludziom przybliżać. Ale to nie do końca prawda, to teraz jest trudny moment dla orkiestr dętych – orkiestry działające pod mecenatem kopalń, hut i dużych zakładów przemysłowych powoli znikają, a ludziom kojarzą się coraz bardziej z tradycyjnymi świętami jak barbórka czy pochody pierwszomajowe niż innymi formami rozrywki. A my chcieliśmy podkreślić, że orkiestry nie grają tylko na takich uroczystościach, bo ta muzyka nadaje się do zabawy, ale może dostarczać też bardzo wysublimowanych wrażeń artystycznych.

Adam Kowalski

 

A tak wyglądała Muzyczna bitwa: Power of winds – Orkiestra Rozrywkowa kontra Orkiestra Dęta KWK Knurów

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

*Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury, mieszka w Katowicach. Na portalu wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej.

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza