Czy młodzi podbiją Śląsk Cieszyński? Rozmowa z Eweliną Juszyńską, kandydatką KWW MŁODZI DLA POWIATU

Czy młodzi podbiją Śląsk Cieszyński? Rozmowa z Eweliną Juszyńską, kandydatką KWW MŁODZI DLA POWIATU

Czy młodzi podbiją Śląsk Cieszyński? Z Eweliną Juszyńską, kandydatką KWW MŁODZI DLA POWIATU rozmawia Marcin Musiał

 

Założyliście dosyć nietypową formację. Najstarszy wasz kandydat ma 31 lat. Ale dlaczego niby młodość miałaby być atutem? A może już prędzej jest obciążeniem?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Nie patrzę na młodość w kontekście jakiegokolwiek zagrożenia! Sama mam dopiero dwadzieścia lat i mogę o tym mówić jedynie z własnej perspektywy. Uważam, że młodość niesie za sobą siłę, energię i powiew świeżości. Młodzi nie mają w świadomości lęku przed sparzeniem.Po za tym nie mamy nic do stracenia, dopiero zaczynamy budować swój dorobek. Kiedy mamy nabywać doświadczenia oraz uczyć się świata, jeżeli nie teraz? Kto da nam szansę, jeżeli sami się o nią nie upomniny? Mamy wielką mobilizację, chęć do wniesienia czegoś nowego. Nie chcemy być jedynie roznosicielami ulotek, a chcemy stać się sprawcami bardziej przyjaznej rzeczywistości. Dobrze jest się uczyć, będąc rzuconym na głęboką wodę i będąc w środku jakiejś inicjatywy. To zaprofituje w przyszłości, kiedy działając w innych strukturach będziemy mądrzejsi o doświadczenia zdobyte w młodzieńczych latach.

Jak młode oczy widzą politykę? I dlaczego chcecie się zaangażować w politykę samorządową a nie w tę tak zwaną wielką politykę?

Nie mam aspiracji do politykowania, a do dołożenia swojej cząstki w piękny region jakim jest Śląsk Cieszyński. Przemawia przeze mnie lokalny patriotyzm, miłość do ziemi, na której zostałam wychowana, o której mi opowiadano i którą bacznie i życzliwie obserwuję.
Komitet, z którego startuję w tegorocznych wyborach ma w zanadrzu naprawdę konkretny program, którego budowa poprzedzona była dostrzeżeniem braków w naszym powiecie. Do punktów programu należy m. in.  powołanie Cieszyńskiego Transportu Powiatowego, na wzór PKS, który przyczyniłby się do usprawnienia komunikacji w powiecie. Bo wszyscy, którzy przemieszczają się między miastami w regionie, wiedzą, że to nasza bolączka. Poza tym powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu. Wspieranie zdolnych artystów stypendiami. Organizacja imprez/koncertów na wzór Rybnika. Żywe lekcje WOS-u , czyli organizowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Starostwa Powiatowego. Stworzenie sieci powiatów partnerskich.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Skąd pomysł na waszą formację? Jesteście chyba wyjątkowi w skali kraju.

Założycielem KWW MŁODZI DLA POWIATU jest Christian Jaworski. Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego, specjalista ds. międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Polskiej Delegacji do Międzynarodowego Programu Stypendialnego Niemieckiego Bundestagu 2018. Znany z politycznej działalności oraz prężnego działania w swojej małej ojczyźnie. Zauważył, że to młodzi mogą stawić jedyną realną alternatywę dla obecnego status quo. W innych komitetach zepchnięto by nas na niskie miejsca, kazano roznosić ulotki i rozlepiać plakaty. I to byłby cały nasz wkład w “debatę publiczną”. Nasz własny komitet wzmacnia nasze poczucie sprawczości. Czujemy, że w końcu chwyciliśmy sprawy w swoje własne ręce.

Co poza młodością chcecie wnieść do samorządu?

Przede wszystkim chęć do zmian, elastyczność oraz świeże spojrzenie. To nie jest przecież tak, że jako młodzi ludzie zostaliśmy wyciągnięci siłą z ławek szkolnych i odtąd każdy z nas musi coś sobą zaprezentować. Każdy członek Komitetu posiada ma swoje indywidualne doświadczenie i rozpoczął już działanie w przestrzenii publicznej. W naszym Komitecie jest chociażby Natalia Kwiatkowska – niezwykła kobieta, piastująca stanowisko Prezesa Transgranicznego Centrum Wolontariatu. A ma dopiero osiemnaście lat!

Na czym chciałabyś się skupić w pracy samorządowczyni?
Przede wszystkim chciałabym budzić w młodych ludziach kreatywność, tworzyć miejsca, gdzie rozwijane byłyby umiejętności miękkie. Miejsca oraz inicjatywy, przy których młodzi ludzie rozwijaliby swoje pasje. Szkoła niestety zaniedbuje wiele kwestii, jeżeli chodzi o budowoanie kompetencji społecznych, retorykę, czy budowanie młodego człowieka poprzez budowanie pasji. Jeżeli będziemy obdarowywać młodych narzędziami do działania swtorzymy całkowicie nowy wymiar – innowacyjny oraz kreatywny.
Należy urzeczywistniać dynamiczny entuzjazm młodego, aktywnego pokolenia i na nim zbudować przyszłość regionu.
Inną kwestią jest rozwój niewykorzystanego dotąd potencjału transgraniczności. W Cieszynie żyjemy wraz z mieszkańcami Republiki Czeskiej, a wciąż wiemy o sobie zbyt mało. Fizyczna granica dawno już nie istnieje, warto więc usunąć resztki tej mentalnej. Nie możemy zamykać się na wymianę kulturową, szczególnie w tak bogatym historycznie rejonie.
Jeżeli chodzi o historię, to trzeba rozpowszechniać ten nasz niezwykły dorobek zarówno mówić o przeszłości materialnej, jak i intelektualnej. Z naszego skrawka ziemi wyszło w świat wielu znakomitych ludzi. Kilka przykładów? Socjolog Jan Szczepański, humanista-hutnik Jan Wantuła, czy pisarze Kornel Filipowicz i Jerzy Pilch. A także wiele znakomitych kobiet! Zofia Kirkor-Kiedroniowa, Maria Górniak-Cienciałowa, czy Nina Górniak. Jest się kim inspirować.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

 

Ewelina Juszyńska (ur. 1998) – studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, wiceprezeska Transgranicznego Centrum Wolontariatu. Pochodzi z Kaczyc koło Cieszyna i kandyduje z listy KWW MŁODZI DLA POWIATU do rady powiatu cieszyńskiego

 

Marcin Musiał (ur. 1988) – z wykształcenia literaturoznawca, z pasji humanista zaangażowany. Autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i programów samorządowych dla godki. Mieszka w Katowicach.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza