Czeskŏ liga 2018/19 – fusbalŏrze ze Ślōnska poznali już plan

Czeskŏ liga napocznie nowy sezōn już tydziyń po światowych majsterszaftach we Rusyji, a wszystko skuli nowego systymu grania ô majstra i utrzimaniy w lidze. Piyrsze szpile bandōm grane we dniach 20-22 lipca 2018, amanszafty ze Ślōnska zagrajōm we takych parach:

Sparta Praga – Slezsky Ôpawa
Banik Ôstrawa – Jablonec
Slovan Liberec – MFK Karwina

Nojważniejsze derby Ślōnska we lidze czeskej, szpil Slezsky Ôpawa – Banik Ôstrawa bandzie grany dopiyro we 15 kolejce, wele 10-12 listopada 2018. Rewanż we ôstatniyj kolejce we Ôstrawie.

Na podzim 2018 bandzie grane aże 19 szpilōw (już 4 szpile ze rundy rewanżowej).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

II runda skōńczy sie we ôstatni weekend kwietnia 2019, a poniyj manszafty ôstanōm podzielōne aże na 3 grupy. Place 1-6 bandōm grać ô majstra, 7-10 ô 1 plac, kery zagrŏ z piōntym manszaftym ô start we europejskich pucharach, a manszafty z placōw 11-16 ô utrzimaniy.

 

Foto na wiyrchu: Danixs123 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza