“Co skrywał bytomski Hamburger Hof?” – film MGB

Informujemy o premierze filmu “Co skrywał bytomski Hamburger Hof?”, która odbędzie się o 30 lipca o godzinie 10.00 w serwisach społecznościowych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Jest to trzecia odsłona projektu „Pogotowie Kulturalne”, tym razem dotykająca historii bytomskiej społeczności żydowskiej.

POGOTOWIE KULTURALNE to program, którego celem jest umożliwienie dostępu do kultury osobom z choroba nowotworową i leczących się neurologiczne, którzy z przyczyn zdrowotnych, z powodu niskiej odporności i wielogodzinnych sesji w szpitalu, nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym na co dzień. Realizowany jest przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach oraz Śląskim Towarzystwem Muzycznym.

______________________________________

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

“Co skrywał bytomski Hamburger Hof?

Bytom przez większą cześć swojego istnienia było miastem wielokulturowym. Mieszanka kulturowa tworzona przez mieszkańców tego tereny była źródłem bogactwa i otwartości miejscowej ludności, na którą składali się Polacy, Niemcy Czesi, Romowie i Żydzi. Właśnie ta ostatnia grupa przekazał w ostatnim czasie do Muzeum Górnośląskiego pamiątki, stanowiące jedyne materialne pozostałości po społeczności będącej swego czasu ważną częścią miasta, a obecnie niemal nieistniejącej i odchodzącej w zapomnienie.

W domu modlitwy, którego wyposażenie pragniemy zaprezentować, znajdował się m.in. pokaźny księgozbiór – cenne dziedzictwo żydowskich społeczności, rozsianych po terytorium II Rzeczypospolitej. Dzięki tym księgom i pamiątkom możemy nie tylko opowiedzieć o kulturze i tradycji, która kiedyś występowała obok nas, ale też odtworzyć jej dzieje nie tylko w Bytomiu.”


______________________________________

22 sierpnia 2017 roku podpisany został akt darowizny, dzięki któremu zbiory Muzeum Górnośląskiego wzbogacają się o niezwykłe przedmioty pochodzące z dawnego domu modlitwy bytomskich Żydów.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 08.05.2022

Ten wyjątkowy dar obejmuje między innymi księgozbiór liczący 402 tomy ksiąg i ich fragmentów, które dotychczas znajdowały się w domu modlitewnym. Najstarsze z nich to woluminy pochodzące z XVII wieku (w tym z Amsterdamu i Wenecji). Muzeum otrzymało także woluminy drukowane w Berlinie, Frankfurcie czy Szczecinie, które – jak się nam dzisiaj wydaje – mogły pochodzić z dawnego Bytomia.

Zdaniem historyka i badacza historii Żydów na Górnym Śląsku, dr. Jacka Proszyka, który wstępnie zapoznał się z zawartością księgozbioru, kolekcja bytomska po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich (rozłożonych na najbliższe lata) będzie trzecim co do wielkości zbiorem hebrajskich ksiąg religijnych w Polsce (większe zbiory posiadają tylko Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie i Biblioteka Jagiellońska w Krakowie).

Pragniemy wykorzystać otrzymane wyposażenie (wśród którego znajduje się oryginalny pulpit kantora czy szafa ołtarzowa, czyli aron ha-kodesz), aby możliwie najpełniej oddać charakter domu modlitewnego na wystawie poświęconej wspólnotom religijnym i etnicznym zamieszkującym Górny Śląsk w XIX i XX wieku.

Będzie to pierwsza tak kompletna i składająca się z oryginalnych elementów rekonstrukcja przestrzeni modlitewnej we wnętrzach muzealnych na Górnym Śląsku, prezentująca historię społeczności żydowskiej w Bytomiu przed 1945 rokiem. Pozwoli ona także przybliżyć historię najnowszą Żydów migrujących na Górny Śląsk po 1945 rok.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „“Co skrywał bytomski Hamburger Hof?” – film MGB

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza