Cieszyn / Těšín: przyznano „Złamany szlaban” festiwalu teatralnego Bez Granic

Jury i publiczność zdecydowali kto otrzyma „Złamany szlaban” tegorocznego festiwalu teatralnego Bez Granic.

Dobiegła końca 32. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic/Bez hranic, który przez tydzień wypełniał po brzegi widownie w teatrach, salach koncertowych i wystawowych po obu stronach Olzy. Cieszyn i Czeski Cieszyn żył teatrem, sztuką i muzyką bez granic. W niedzielę, 8 października poznaliśmy wyniki jury oraz głosowania publiczności.

Tegoroczna edycja festiwalu, którego organizatorem jest Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oddział regionalny w Cieszynie oraz stowarzyszenie Člověk na hranici z Czeskiego Cieszyna, obejmowała prezentacja 11 przestawień konkursowych z Polski, Czech oraz Słowacji. Były to zarówno ogromne spektakle wymagające wielogodzinnych przygotowań technicznych, jak również małe formy teatralne oraz jeden spektakl plenerowy. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się trzy koncerty, czytanie performatywne oraz trzy wystawy.
Festiwal każdego roku przyznaje nagrodę „Złamanego szlabanu”, którą od kilku lat oprócz publiczności przyznaje także profesjonalne, polsko-czesko-słowackie jury w składzie: Dorota Buchwald, Karel Král oraz Miron Pukan. W tym roku uznanie międzynarodowego jury zdobył spektakl „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” w wykonaniu teatru Łaźnia Nowa z Krakowa oraz Teatr im. Żeromskiego z Kielc. Co urzekło jury? „Bezprecedensowa odwaga znoszenia – za pomocą uniwersalizującego języka teatru – granicy dla sprawy wciąż tabuizowanej; poruszająca i angażująca emocjonalnie rozmowa z publicznością o wartościach; forma sceniczna przedstawienia, która przywraca nadzieję, że dzięki teatrowi można wpływać na rzeczywistość i ją zmieniać – napisała w swoim uzasadnieniu Dorota Buchwald.

Z kolei w głosowaniu publiczności „Złamany szlaban” otrzymało Divadlo Ludus z Bratysławy, które na festiwalu teatralnym zaprezentowało spektakl “Máj”, będący adaptacją sceniczną słynnego poematu Karela Hynka Máchy. Obie przyznane nagrody mają charakter honorowy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Rusza świąteczny jarmark

32. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic zakończył się w niedzielę, 8 października, jednak wystawa prac Rafała Olbińskiego dostępna jest do 31 października, a teatralnych i nie tylko teatralnych masek do 4 listopada.

Współorganizatorami 32. edycji festiwalu były cieszyńskie instytucje: Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, Zamek Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Muzeum Magicznego Realizmu Przykopa 25 oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza