Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

Chwila Nieuwagi to naprowda porzōmnie ôsadzōne miano we ślōnskij muzycznyj rzeczywistości.

Dostoł żech do rynki „Dostone Żytko”, jejich nowy album. Chocioż niy je żech ani muzykant, ani muzyczny krytyk, to chcioł bych napisać ô nim pora słōw.

„Dostone Żytko” to zbiōr modernych aranżacyji śpiywek, co je idzie znojś we powstańczych i wojockich śpiywnikach ze poczōntku XX stolecio. Autorzi padajōm, że album mo kobiyco ôptyka, bo dobrali z wiynksza take śpiywki, co jejich bohaterami sōm niy ci, co walczyli, ino ci, co ôstali we dōmach: matki, żōny, dziouchy.

Już ôd piyrszych sekund piyrszyj śpiywki mogymy usłyszeć szumny głos ôd Martyny Czech. Ôna poradzi ze kōnckōw, co mało fto na nie wejzdrzi, wyciōngnōńć coś ekstra. Normalnie take rzeczy smykajōm sie po YouTube’ie we nagranych mobilniokym wideach ze rozmajtych kōnkursōw ludowyj śpiywki do bajtli, co ich suchać niy idzie. A u nij je inkaszyj. U nij ôd poczōntku do kōńca sucho sie kożdego słowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ciynżko mi godać ô instrumyntalnyj strōnie albumu, bo jo na klawiyrze poradza zagrać piyrsze pora nōt „Dlo Elizy”, a to i niyroz sie pōmyla. Moga ale pedzieć, że fest mi sie podobo tyn moderno-folkowy klang, co słychać go we kożdym takcie.

Niy bydziecie wierza udziwiyni, jak jo – bytōmiok – powiym, że nojbarzij mi sie podobo „Do Bytomia bita droga”. Ale tekst je w nij nojmynij ważny. Tego sie fajnie sucho po prostu.

Dej pozōr tyż:  Łowy na wilki ze starych map i muzykant ze Zgonia w pułapce

No i co tyż ważne: chyba ino jedna śpiywka niy je po naszymu.

Żeby niy było, że ino chwola, to powiym tyż, że brakuje mi sam inkszych głosōw niż te ze polskij strōny. Te sześdziesiōnt procynt Ślōnzokōw, co welowali za Niymcami, mogło by w kōńcu dostać jakiś głos.

Niy zmiynio to ale faktu, że Chwila Nieuwagi zaś nagrała kyns dobryj muzyki i wert je sie jij posuchać.

Ôficjalno prymiera platy 15 października 2021 we Tyjatrze Rozrywki we Chorzowie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

 • 21 paździyrnika 2021 ô 01:30
  Permalink

  Sorry, mój respekt dla Artystki i oczywiscie tez Autora, ale imho po slasku godo sie – i spiywo – nizej/glebiej, tzn. bardziej “gardlowo”. To, co ta Pani tu robi, to spiewanie po polsku, niezaleznie od tresci slów. To taka wymowa i spiewanie à la “zespól piesni i tanca” (wiadomo kiyrygo, pra).

  Ale oczywiscie uznanie za chcenie & robienie, za zaangazowanie. Oby sie podobalo i dobrze sprzedawalo.

  Ôdpowiydz
 • 13 paździyrnika 2021 ô 18:03
  Permalink

  Powstańce… Tōz szlagerowo Karolina Trela ze “Tyn fajni Chop/Der nette Mann” je barzij openmindet WE przekazie, Jako Ślōnzoczka ze zachodu G/Ś, ftoro tym konskym nagranym na Nikiszu lonczy niyjako zachōd barzij pro Niymiecki ze Wschody barzij pro Polskym xD. Mono Warszawa ich zauwazy i podsubwyncjonujōm…

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza