Chorzów: Huta po naszymu

Zainspirowani artykułem magazynu Ślązag z końca zeszłego roku, traktującym o trudnościach z dostępnością oferty przewodnickiej i edukacyjnej w języku śląskim w górnośląskich muzeach, postanowiliśmy efektywnie wypełnić istniejącą lukę. 14 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej slazag.pl i na facebookowym profilu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie opublikowany zostanie zapis debaty traktującej o obecności śląskiej godki w ofercie lokalnych instytucji kultury. W rozmowie udział wzięli: Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, Marcin Gaweł, reżyser, aktor, popularyzator języka śląskiego i Aleksandra Matuszczyk, dyrektorka Muzeum Miejskiego w Tychach.

Artykuł analizujący obecność języka śląskiego w śląskich muzeach, zmotywował nas do wzmocnienia działań w tym temacie. Huta zawsze rozbrzmiewała językiem śląskim. Dla większości pracowników był to nie tylko język pracy, ale także język podstawowy. W naszym zespole wiele osób na co dzień posługuje również się godkom. Pomyśleliśmy więc, że najbardziej naturalną rzeczą jaką możemy zrobić to wprowadzić język śląski do stałej oferty przewodnickiej, z myślą zarówno o odbiorcy dorosłym, jak i dzieciach. Godka jest bodajże najważniejszym elementem naszego niematerialnego dziedzictwa, dlatego głęboko wierzę w zarówno merytoryczny, jak i edukacyjny sens tego przedsięwzięcia. Liczę, że doczekamy się czasów, w których język śląski będzie w instytucjach publicznych równorzędnym sposobem komunikacji wobec języka polskiego – mówi Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa.

Każdy, kto robił na werku wie, że ważniejsze jest, żeby robić – a nie ino godać. Słowa te postanowiliśmy przekuć w czyny. 15 kwietnia zapraszamy na SOBOTA NA WERKU – Ślōnske rajzy po muzeum. Premierowo o górnośląskim dziedzictwie hutniczym opowiemy po naszymu. Przewidzieliśmy Ślōnsko rajza po muzeum dlŏ bajtli (godz. 11.00 i o 15.00) oraz Ślōnsko rajza po muzeum dlŏ majoryntnych (12.00 i 16.00). Udział w oprowadzaniach w cenie biletu wstępu na wystawę stałą „Królestwo Żelaza”.

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Zwiedzaniu towarzyszyć będzie nieodpłatny mikroprzewodnik, który pozwoli naszym gościom zapoznać się z wystawą stałą Muzeum w śląskiej godce. Sporo aktywności z użyciem języka śląskiego czeka na nas już 6 maja w ramach FLORIANFESTU – rodzinnego święta hutniczego. Od 8 maja w regularnej ofercie edukacyjnej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie dostępna będzie nowa oferta warsztatowa dla dzieci w języku śląskim.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza