Chałupki/Bohumín: Otwieramy Odrę!

Z okazji 200-lecia Protokołu Bohumińskiego oraz Międzynarodowego Roku Odry w województwie śląskim Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Gmina Krzyżanowice i Miasto Bogumin zapraszają 29 czerwca 2019 na uroczyste otwarcie granicznych meandrów Odry!

TEATR NA WODZIE, polsko-czeski SPŁYW do Zabełkowa, KONCERT GRZEGORZA PŁONKI, koncert zespołu MuzyKajaka, a na koniec POTAŃCÓWKA z ZESPOŁEM DEJCIE POZÓR!

Na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny! Większość wydarzeń odbywa się w Chałupkach

PROGRAM

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

9.30 – rejestracja uczestników (przystań kajakowa Bogumin)

10.00 – rozpoczęcie imprezy na moście Cesarza Franciszka Józefa I.

Część oficjalna, I część występu Teatru na Wodzie, Otwieranie Odry

10.30 – polsko – czeski spływ kajakowy “OTWIERANIE GRANICZNYCH MEANDRÓW ODRY” na trasie Stary Bogumin (CZ) – Zabełków (PL) przez Graniczne Meandry Odry

13.00 – 14.00 – przejazdy autobusami dla osób biorących udział w spływie pod wiatę graniczną w Chałupkach, poczęstunek

14.30 – 15.30 koncert Grzegorza Płonki w programie „uOdro, moja uOdro”

16.00-16.30 rekonstrukcja sceny podpisania Protokołu Bohumińskiego z udziałem dzieci z MOE* (występ kajakowej Grupy Teatralnej Meander oraz uczestników warsztatów)

17.00 – 18.00 koncert MuzyKajaka

18.30 – 20.30 koncert-potańcówka Dejcie pozór!

21.00 – ODRON – DRONE DANCE SHOW – niezwykły pokaz tańczących dronów

Rejestracja pod nr telefonu 32 419 40 50 wew. 131 lub pod adresem e-mail: promocja@krzyzanowice.pl

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza