Chaja na manifestacyji nacjōnalistycznyj w Katowicach

Wczorej, 6 mŏja, polske strzodowiska nacjōnalistyczne prōbowały przejś w Katowicach z placu Sejmu Ślōnskigo pod dynkmal Powstańcōw Ślōnskich. Potym miała tam zagrać grupa ô mianie Nordica i mioł być piknik. Jak urzyndnicy sie dowiedzieli ô programie, to niy dali zwōl na kōncert. Marsz durch bōł legalny, tōż nacjōnaliści wōl niy wōl chcieli przemaszerować bez Katowice. Jak wychodziyli na ulicã Jagellōńskõ, to na drōdze stanyli im antyfaszystowscy kōntrmanifestańciŏ. Tych, co siedzieli na ulicy, policyjŏ wziōnła snosić na bok. Zastawiōnych było 9 ôsōb, a 35 wylegitymowanych.

Skuli tego, iże na marszu pojawiyły sie hasła i symbole faszystowske i nazistowske, a tyż bez to, iże miyndzy ôbiyma grupami było niybezpiecznie dlŏ zdrowiŏ i życiŏ ludzi, prezydynt Katowic, Marcin Krupa, rozwiōnzoł marsz.

Zarŏz wziōn interwyniować na Twitterze poseł Robert Winnicki i pisoł do Joachima Brudzińskigo, Ministra Spraw Wewnyntrznych, iże „1. Policja w Katowicach ochraniała dziś lewaków blokujących manif.ku czci Powstańców Śląskich 2.Brutalnie interweniowała wobec uczestników marszu a 4 zatrzymała. Wszystko przez to, że prezydent Krupa (kandydat PiS) kazał rozwiązać marsz!” Dostoł ale ôdpowiydź, co jij sie pewnikym niy spodziywoł.

– Panie Pośle gdyby Pan wpłynął na organizatorów narodowych demonstracji, aby skuteczniej eliminowali ze swoich szeregów idiotów eksponujących faszystowskie i nazistowskie symbole to @PolskaPolicja nie musiałaby interweniować.A Ruch Narodowy nie byłby kompromitowany w oczach Polaków – ôdpisoł minister.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Policyjŏ sfilmowała i sebrała dokumyntacyjõ z ôbōch dymōnstracyji i prześle materyje do prokuratury, a ta przejzdrzi je i uzdŏ, jeźli potrzebne bydōm kroki prawne.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Fotografijŏ na wiyrchu: KMP Katowice

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza