Bytōm: znŏdły patrōnã przeciwlotniczõ, tōż wraziyły jã do auta z bajtlym

Srogõ niyôdpowiedzialność pokŏzały wczorej dwie bytomianki 32 i 34 lata stare. Kobiyty prziwiozły autym patrōnã przeciwlotniczõ do jednotki wojskowyj przi ul. Ôświyńcimskij. Społym z niymi we wozidle jechało pŏrã miesiyncy mode dziycio ôd jednyj z nich. Kobiyty znŏdły jã w pōmiyszkaniu ôd kamrata, co umar pŏrã dni wczaśnij. Patrōna z lŏt 20. ôstatnigo stoleciŏ do czasu przijazdu saperōw zabezpieczali mōndurowi z bytōmskij kōmyndy. Kobiyty mogōm terŏz ôdpedzieć za narażynie na niybezpieczyństwo dziycia. Ô jejich dalszym losie uzdŏ prokuratōr. Grozić im może nawet do 5 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wczorej na wieczōr ôficyr dyżurny bytōmskij kōmyndy bōł uwiadōmiōny ôd jednotki wojskowyj, iże dwie kobiyty prziniosły patrōnã artyleryjskõ pewnikym z ôkresu II wojny światowyj. Skuli tego, że niewybuch bōł przed jednotkōm wojskowōm, do akcyje wkroczyli bytōmscy szandarzi. Mōndurowi do czasu przijazdu saperōw zabezpiyczali patrōnã. Jak sie pokŏzało, kobiyty niywybuch znŏdły w pōmiyszkaniu ôd kamrata, co umar pŏrã dni wczaśnij. Bytomianki uzdały zawiyź go do jednotki wojskowyj. Społym z niymi w aucie jechało pŏrã miesiyncy mode dziycio ôd jednyj z kobiyt.

Saperzi uzdali, iże je to patrōna przeciwlotniczõ z zapŏlnikym, kaliber 40 mm ô dugości kole 30 cm z lŏt 20 poprzednigo stoleciŏ. Zabezpieczōny niywybuch ôstoł przewieziony w eskorcie bytōmskij drogówki do placu przeznaczōnego do detōnacyje niywybuchōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Idzie sie wyforsztelować co by się mogło stać, keby ta patrōna eksplodyrowała, jak kobiyty przewoziyły jã autym. Bytomianki ôstały ôdpytane. Terŏz ô jejich dalszym losie uzdŏ prokuratōr. Grozić im może nawet do 5 lŏt heresztu.

Pamiyntejmy coby nigdy niy ruszać, a już na pewnikym niy przewozić niywybuchōw. Ô takim znŏlezisku trzeba zarŏz uwiadōmić nojbliższõ jednotkã Policyje.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-