Bytōm: znŏdły patrōnã przeciwlotniczõ, tōż wraziyły jã do auta z bajtlym

Srogõ niyôdpowiedzialność pokŏzały wczorej dwie bytomianki 32 i 34 lata stare. Kobiyty prziwiozły autym patrōnã przeciwlotniczõ do jednotki wojskowyj przi ul. Ôświyńcimskij. Społym z niymi we wozidle jechało pŏrã miesiyncy mode dziycio ôd jednyj z nich. Kobiyty znŏdły jã w pōmiyszkaniu ôd kamrata, co umar pŏrã dni wczaśnij. Patrōna z lŏt 20. ôstatnigo stoleciŏ do czasu przijazdu saperōw zabezpieczali mōndurowi z bytōmskij kōmyndy. Kobiyty mogōm terŏz ôdpedzieć za narażynie na niybezpieczyństwo dziycia. Ô jejich dalszym losie uzdŏ prokuratōr. Grozić im może nawet do 5 lŏt heresztu.

Wczorej na wieczōr ôficyr dyżurny bytōmskij kōmyndy bōł uwiadōmiōny ôd jednotki wojskowyj, iże dwie kobiyty prziniosły patrōnã artyleryjskõ pewnikym z ôkresu II wojny światowyj. Skuli tego, że niewybuch bōł przed jednotkōm wojskowōm, do akcyje wkroczyli bytōmscy szandarzi. Mōndurowi do czasu przijazdu saperōw zabezpiyczali patrōnã. Jak sie pokŏzało, kobiyty niywybuch znŏdły w pōmiyszkaniu ôd kamrata, co umar pŏrã dni wczaśnij. Bytomianki uzdały zawiyź go do jednotki wojskowyj. Społym z niymi w aucie jechało pŏrã miesiyncy mode dziycio ôd jednyj z kobiyt.

Saperzi uzdali, iże je to patrōna przeciwlotniczõ z zapŏlnikym, kaliber 40 mm ô dugości kole 30 cm z lŏt 20 poprzednigo stoleciŏ. Zabezpieczōny niywybuch ôstoł przewieziony w eskorcie bytōmskij drogówki do placu przeznaczōnego do detōnacyje niywybuchōw.

Idzie sie wyforsztelować co by się mogło stać, keby ta patrōna eksplodyrowała, jak kobiyty przewoziyły jã autym. Bytomianki ôstały ôdpytane. Terŏz ô jejich dalszym losie uzdŏ prokuratōr. Grozić im może nawet do 5 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Pamiyntejmy coby nigdy niy ruszać, a już na pewnikym niy przewozić niywybuchōw. Ô takim znŏlezisku trzeba zarŏz uwiadōmić nojbliższõ jednotkã Policyje.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza