Bytom: wystawa “Zobacz słońce zamkniętymi oczami”

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu zaprasza na wystawę “Zobacz Słońce zamkniętymi oczami”. Jest to wystawa edukacyjna dla dzieci i nie tylko.

miejsce: CSW Kronika, Rynek 26, 41-902 Bytom

termin: 19.09.–23.10.2020

udział biorą: Maciej Cholewa, Elżbieta Jabłońska, Piotr Kowalczyk, Katarzyna Łaciak, Adam Łucki, Gary Marshall-Stevens, oraz młodzi twórcy z Bytomia, Czeladzi i Gliwic

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

scenografia: Adam Łucki

kuratorzy: Katarzyna Kalina, Paweł Wątroba

partnerzy projektu: Placówka Wsparcia Dziennego “Planeta Saturn” w Czeladzi, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Gliwicach oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu

 

Dokąd prowadzi czarna dziura? Co powstaje w wyniku zderzenia dwóch ciał niebieskich? Jakie istoty zamieszkują odległe galaktyki i czy można je spotkać? Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi wraz z dziećmi podczas części warsztatowej projektu.    

„Zobacz słońce zamkniętymi oczami” to wystawa edukacyjna prezentująca instalacje stworzone przez artystów sztuk wizualnych w ramach warsztatów z dziećmi i młodzieżą. Ideą przewodnią wystawy będzie symboliczna podróż w kosmos oraz jego eksploracja jako narzędzie wzmacniania dziecięcej wyobraźni. Młodzi twórcy przeniosą się w odległe i nieznane zakątki Wszechświata, aby wspólnie odkryć moc sztuki. Powstałe obiekty, scenografia i dźwięk złożą się na interaktywny odbiór wystawy.

Podsumowaniem projektu będzie ilustrowane wydawnictwo dla dzieci i edukatorów. Publikacja w formie drukowanej będzie dostępna bezpłatnie w CSW Kronika, a w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej www.kronika.org.pl.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dej pozōr tyż:  Forscher diskutieren in Heidelberg über Oberschlesien

____________________________________________

Wystawa połączona z warsztatami wpisuje się w program edukacyjny “Świetlica sztuki”, realizowany w CSW Kronika od 2007 roku. Podstawowym założeniem działań jest stworzenie dla dzieci alternatywnej przestrzeni, ukazanie pozytywnych motywacji i możliwości rozwoju. W ramach cyklicznych zajęć odbywają się warsztaty aktywności twórczej, m.in.: plastyczne, teatralne i filmowe, rozwijające dziecięcą wrażliwość i umiejętności.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza