Bytōm: synek porwoł produkty ze sklepu, a za pŏra dni prziszoł tam nazŏd

Szandarzi z bytōmskigo Stroszka zastawiyli 17-latka. Karlus porwoł jŏdło w sklepie przi ul. Wojciechowskigo wert bez 600 zł. Złodzieja chyciyli pracownicy ôchrōny i przekŏzali wachtyrzōm prawa. Miyszkaniec wojewōdztwa dolnoślōnskigo usłyszoł już ôbskarżynia. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi mu do 5 lŏt heresztu.

Przedwczorej po połedniu wachtyrze prawa z kōmisariatu w Bytōmiu na Stroszku zastawiyli 17 lŏt modego karlusa. Chyciyli go pracownicy ôchrōny w sklepie przi ulicy Wojciechowskigo. Z ôbsztalowań śledczych wynikŏ, iże 17-latek pŏrã dni wcześnij ôkrŏd tyn sklep na bez 600 złotych. Jego łupym padło jŏdło jak tyż artykuły drogeryjne.

Wczorej karlus zaś prziszoł do tego sklepu. Pracownicy ôchrōny poznali w nim złodzieja sprzed pŏru dni i powiadōmiyli policyjōnōw. Miyszkaniec wojewōdztwa dolnoślōnskigo usłyszoł już ôbskarżynia. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi mu do 5 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Wyniki spisu w Rep. Czeskiej: przybywa Ślązaków

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza