Bytōm: potrzaskane szyby i karoseryje we autach

Ôbskarżynie zniszczyniŏ statku usłyszeli 17 i 32 lata modzi miyszkańcy Bytōmia, a 22 lata mody bytōmiōn usłyszoł pōnadto ôbskrżynie zniyważyniŏ funkcjōnariuszy publicznych. Chopy w chwili chycyniŏ byli ôpici i noc przepyńdziyli w policyjnym hereszcie. Grozi im kŏra 5 lŏt za krŏtkami.

Do zdarzyniŏ doszło w sobotã nad ranym na Rynku. 17, 22 i 32 lata modzi chopi ciepali kamiyniami i poprzniyli karoseryjõ i powybijali szyby w dwōch toyotach. To była ryakcyjŏ na interwyniujōncõ w lokalu ôchrōnã, kerŏ przibyła na plac po wezwaniu ôd pracownikōw lokalu. Zawołany na plac patrol policyje po krōtkim pościgu ujōn wandali. W czasie interwyncyje 22-latek sprzezywoł i ôbraziōł policyjōnōw. Chopy noc przepyndziyli w policyjnym hereszcie. Sprŏwcy usłyszeli już ôbskarżynia. Grozi im 5 lŏt za krŏtkami.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza