Bytom: nowa wystawa czasowa w MGB

Monety z czasów rzymskich, dukat Zygmunta Augusta, portmonetka wykonana z muszli małży, malutka gliniana skarbonka z XIV wieku, w której nie zmieści się żaden współczesny pieniądz, „kalkulator” z lat 30. XX wieku, portfele i sakiewki- to tylko nieliczne eksponaty, które znalazły się na najnowszej wystawie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.  Inspiracją do organizacji  wystawy „W sakiewce i w portfelu. Z dziejów pieniądza dawnego i współczesnego” jest 100. rocznica istnienia kolekcji numizmatycznej bytomskiego muzeum oraz przypadający na 2023 rok jubileusz 550-lecia narodzin wybitnego matematyka, astronoma, ale również ekonomisty – Mikołaja Kopernika. Słynny astronom, wychowany w rodzinie kupieckiej jest autorem „Traktatu o sposobie bicia monety”.

Na ekspozycji zaprezentowane zostały najciekawsze eksponaty pochodzące z liczącej ponad 1,6 tys. numizmatów kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Zaglądając do gablot można zobaczyć, jak wyglądały najstarsze polskie monety i ile w XIV kosztowały buty? Wystawa przynosi również odpowiedź na pytanie z jakich czasów pochodzą najstarsze sakiewki i skarbonki…W jednej z gablot prezentujemy płacidła- grzywny siekieropodobne, czyli niemonetarne środki płatnicze. Płacidła te wyglądają jak kawałki metalu, przypominające trzon od siekiery. Mamy dukaty z XVI i XVII wieku- to bardzo cenne monety z naszej muzealnej kolekcji. Wśród nich dukat Zygmunta Augusta z 1558, wybity w Gdańsku oraz dukaty: koronny z 1592 roku z mennicy w Malborku oraz dukat z mennicy toruńskiej z 1630 roku. Obie monety pochodzą z czasów Zygmunta III Wazy- mówi dr Agata Bryłka- Jesionek, kuratorka wystawy. 

Zgromadzone na wystawie eksponaty pochodzą z kolekcji numizmatycznej Działów Historii i Archeologii. Kolekcja monet Działu Historii MGB posiada rodowód przedwojenny. Obejmuje monety nowożytne i współczesne, głównie polskie i europejskie, ale także te pochodzące z nieco dalszych zakątków świata (m.in. Japonii, Argentyny, Brazylii, Tunezji czy Holenderskich Indii Wschodnich). Z kolei Dział Archeologii MGB posiada w swoich zbiorach monety o rodowodzie starożytnym i średniowiecznym. Całość dopełniają wybrane banknoty ze zbioru liczącego ponad 380 notgeldów górno- i dolnośląskich, wielkopolskich, łużyckich, saksońskich i wschodniopruskich. W przestrzeni wystawy zostało zaaranżowane biuro Hansabanku, który miał swoją siedzibę na dzisiejszym placu Kościuszki w Bytomiu. Tę część ekspozycji zdobią oryginalne biurka z lat 20. XX wieku oraz krzesła i szafki z okresu międzywojennego, które mają naśladować wnętrze bankowe. W tym miejscu pokazujemy także włoską maszynę do liczenia Duconta, wyprodukowaną w latach 1938-1944- mówi dr Agata Bryłka- Jesionek.  

Ekspozycję uzupełnia zbiór starodruków, współczesnych publikacji i plakatów o tematyce numizmatycznej z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Biblioteki Śląskiej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

czas trwania: 27 kwietnia 2023 – 31 stycznia 2024
miejsce: ul. Wojciecha Korfantego 34
kurator: dr Agata Bryłka-Jesionek
wstęp: w cenie biletu na wystawę czasową

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza