Bronisław Wątroba: Mōr

Mōr

Pōnoć niy jedyn jo yno godōm
Iże nojczyńści mōr ciśnie z wschodu
Kejś ze Europy loz w Hameryka
Czy Indjanerōm stykło porzykać?

Coś ô „hiszpance” spōmni kerymu
Tako prawiyli, dyć to po tymu
Iże tam było bardzi spokojnie
W czasie kej reszta żyła we wojnie

Mōr – doświodczōmy prawie terozki
Jedni zaś widzōm w tym „dopust Boski”
Inksi przewina przeciw naturze
Jako nōm wiyrchym zicnōńć we dziurze?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Mōr – mono ziymi we tym nadzieja
Czy we czowieku mo dobrodzieja?
Czy tako brōni jako poradzi?
Kto jyj naturze naprowdy wadzi?

Jako spokopić? Czego winszować?
My tyż tōm ziymiōm – trza forsztelować
Jeji marasym my, życiym jeji
Chocioż już niy mo w nos dobrodzieji

Wiy – tako godo – pozōr dowejcie
Kej filip mocie, sie niy dziwejcie
Nadzieja we tym co spokopicie
Co wybierecie – śmierć eli życie

Natura swoje jako Bōg prawi
Zdo Jego mustrym, ludziōm to jawi
Mōr jako znak je ôd Gabriela?
Utropi – niy je dyć skiż wesela

W człowieku przeca tyż coś boskego
Ziorko, iskerka – trza chycić tego
Czy skiż natury, czy skiż boskości
Kej chce – poradzi krziwe wyprościć

Kej niy poddowo, w kōńcu wygrywo
Pomiyni dola tyż niyszczyńśliwo
Ze wolny woli, ze duszy, z gowy
Morowi niy do – przidzie czas zdrowy.

Dej pozōr tyż:  Wachtyrz i Welthellsicht - kto nie czyta, ten jest nieczytany

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza