Bojszowy: promocja książki “Na skróty bez Nojland”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie autorskie oraz promocję książki Przemysława Żołneczki “Na skróty bez Nojland. Zarys monograficzny Bojszów Nowych i ich jednostki OSP”, które odbędzie się 10. grudnia 2023 o godz. 15.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, przy ul. Św. Jana 33.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas tego wydarzenia.

Przemysław Żołneczko jest też m.in. autorem wielu artykułów na Wachtyrzu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Nowa instytucja kulturalna na Śląsku - Galeria Sztuki Rzeczna

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza