Bojka ô Rybniczku po naszymu

Bojka ô Rybniczku Wyndrowniczku – czynść I

Miyszkoł se w Nacynie Rybniczek malutki
niy żōłty niy czorny a modry calutki
jedni go mylili Utopkiym wołali
ale yno tacy co go tu niy znali

Puda zwiedzić Rybnik kejżech fest ciekawy
w Urzyndzie załatwia wszystki ważne sprawy
pogodōm s Rajcami skocza do Fokusa
przeca jakiś ancug modny kupić musza

Jako ta łachudra wyglōndoł niy byda
kej na przedstawiyni do tyjatru ida
zocnej rybniczanki ôbejrza ôbrazy
poôbjyżdżōm rōnda tak ze pora razy

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We Aptyce „Pod Lwym” kupia jakiś lyki
i w te pyndy na mszo gnōm do Bazyliki
przede Antōniczkiym pokłōnia sie nisko
a stōnd już na stadjōn choć ni mōm za blisko

Tam ôbejrza yno czy wszystko gotowe
za niedłogo pszeca kōnkursy żużlowe
polotōm za balym i jak yno pudzie
chocioż na troszyczka popluskōm na Rudzie

Kukna do Carreofura kupia kista wody
zawieza nad zalyw ludkōm dlo ochłody
kej gorko na dworze toż słabi jak pyla
możno kieryn potym chyci krokodyla

Jo zaś trocha dychna siedna w ciyniu strōma
i wiycie co myśla ni ma to jak dōma
dlo Was Rybnik dōmym a dlo mnie Nacyna
godajōm że myntno dlo mnie lepszej ni ma

Bojka ô Rybniczku – pora lot nieskorzi (Czynść II)

Pora lot sleciało a rzyka Nacyna
wygodnōm chałupōm dlo Rybniczka była
choć tyn sie postarzoł to rajza po mieście
na nowo we gowie Rybniczka ôżyła

Dej pozōr tyż:  Moc kultury #54: Ajschylos po śląsku

-Coż ôbejrza jyno co sie tu zmiyniło
bo mje doszły klachy jakiś babski wieści
że smog sie pokozoł nad rybnickim niebym
co sie w moji gowie niy umi pōmieścić
Do tego padajōm że skuli wirusa
zaniymogli starzi berkmōni i modzi
musza to wybadać sōm i po swojimu
i niy suchōm klachow bo to nerwōm szkodzi
A że mōm swoj rozum wezna se glazyjki
kej przed tym diobelstwym ôbrōnić sie musza
ôbleka tyż maska uszyto s zopaski
i na jakiś brele tyż możno sie skusza

Ôblyk sie Rybniczek i poszoł we miejsca
w kierych bōł już downo jak bōł jeszcze mody
zahoczōł ô deptak wele Antōniczka
tam stoły fōntanny markotne bez wody
Bezmała kiejś bōło tukej jak na torgu
Fōntanny wysoko we niebo sikały
ludzie przichodzili poôglōndać bajtle
co to moyndzy nimi s uciechōm lotały
A dzisioj tu cicho to na pewno sprawa
je tego wirusa co ô nim godajōm

-Kogo sie mōm spytać jak ludziska dōma
po trzi tydnie siedzōm no bo hareszt majōm
S nikim niy pogodōm i trza iś mi dali
puda na przistanek bo tu nic ni moga
ô rety ludziska cudoki s sikawkōm
myjōm wszystki ławki przistanki i droga
Widać że to prowda ale co s tym smogiym
pszeca to giździarstwo samo ni odleci
godali że wisi nad colutkim miastym
a tu go niy widać klara piyknie świyci
Niy kopcōm kōminy auta autobusy
na parkplacach pusto bajtle niy butlujōm
puda do Biedrōnki Lidla i Aptyki
ôbejrza co tyż to w tych czasach kupujōm

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

I poszoł Rybniczek poôglōndać sklepy
tak po cichu pszeca niy bydzie ôchlany
jeszcze se ôbejrzoł wiadukt w Chwalowicach
potym ruszoł dali aż do autobany
Niy bōł w ciymia bity toż zaro zmiarkowoł
że ta skroci dojazd na wczasy nad morzym
uszoł jeszcze trocha by ôbejrzeć droga
co to mo skuplować Rybnik s Raciborzym
S uciechy aż skoczoł kedy ujrzoł gory
bo widać jich było aże s nowej drogi
laciała bez hołda jak szlajfka w warkoczu
coż…wroci sie nazot bo go bolōm nogi
Musi jeszcze wdepnōnć kaj lazaret stary
ôbejrzeć plac wele wejrzeć do Kaplicy
pedzieć Rogerowi żeby sie niy staroł
pszeca bydzie dobrze bo ôn na to liczy

-Co za mamles sy mje na śmierć zapōmniołech
że stōnd do banchowu mam fest a fest blisko
niy byda sorōniym talynty mōm w zocy
toż musza Szafrankōm pokłōnić sie nisko
Chciołech jeszcze skoczyć na rybnicki zalyw
pochodzić po brzegu popluskać we wodzie
piechty tam niy dōnda boch na to za stary
no chyba na kole a te dzisio w modzie
Coż kiedy ni moga bo żech fest zmochany
tako dugo rajza to niy dlo mje pszeca
a i wirus jeszcze grasuje na mieście
toż do moji rzyki zarozki sie wroca

I poszoł Rybniczek nazod do Nacyny
kiero ôd lot wiela chałupōm mu była
a jak sie rozchodzi ô cało ta bojka
chocioż coś w tym prowdy to mi sie prziśniła

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

Regina Sobik 12.06.2020 r.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza