„Blaszany bymbynek” we Kinie Kosmos

Klub Filmowy Ambasada jak tyż Ars Independent zaprŏszajōm na tref z filmym „Blaszany bymbynek” Volkera Schlöndorffa. Tref ôdbydzie sie we wtorek 19 lutego ô godz. 18.30 w katowskim Kinie Kosmos. Prelekcyjõ i dyskusyjõ po seansie pokludzi Natalia Grabka – dochtorantka w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy ô Mydiach UŚ, ekspertka niymieckij kinymatografiji.

Tym razym społym ôbejzdrzimy ekranizacyjõ rōmanu Guntera Grassa – „Blaszany bymbynek” (1979) w reżyseryji Volkera Schlöndorffa. „Blaszany bymbynek” to jedyn z kultowych klasykōw kina europejskigo. Je to krōnika życiŏ małego Oskara, a tyż protest jednotki przeciwko koszmarowi II Wojny Światowyj. Synek we swōj trzeci gyburstag uzdŏwŏ sie, iże z rośniyńciym kōniec. Ryalizacyjõ tyj cudacznyj decyzyje ulekszŏ mu wypadek – ślatuje ze słodōw w pywnicy i bez resztã życiŏ richtich już niy rośnie.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza