Berło grubiorza – 05.11.2018 [Ślōnski fusbal, filmik]

Górnik dostowo wklupane 4:0 na Legii. Ôdechciywo sie godki ô fusbalu, pra? Kibice Grubiorzy, niy starejcie sie! Na pocieszyni mōm do Was historio inkszego grubiorza, tym razym niy ze Zobrzo a z Jastrzymbio, kery gynau zaliczōł niymały szportowy sukcys, ale po kolei…

2012, KWK Knurōw. Szpetny wypadek na dole. Maszina wciōngo synkowi rynka, słyszy jak szczyrkajōm kości, ôd jego reakcji zoleży terozki jego życi… Keby wtedy Łukasz Miśkiewicz niy bōłby ôdruchowo ôszperowoł sie i praktycznie utargoł se rynka, maszina zemlołaby go cołkigo. Straciōł rynka, ale ôbstoł. Tera ofyn godo, że uratowoł go anioł. Bezmałaś już 3 dni po wypadku Łukasz szukoł do sia szportu. Amp fusbal wtedy dopiyro sie w Polsce rodziōł tōż Łukasz przody chyciōł sie klasycznego fusbalu w rezerwach GKSu Jastrzymbi. Groł w ataku, ale szterowało go to, że inksi boli sie szpilać ś nim na ôstro. Hneda jego drużyna sie rozônaczyła, ale ôn dostoł nowo szansa i zaczōn przigoda z amp fusbalym. Zaczōn trynować za tormana, bo to jedyno pozycjo do jednorynkigo w tym szporcie (grocze z pola sōm po amputacji jednej nogi i tyrajōm na berłach).

Latoś Łukasz znod sie w reprezyntacji Polski na Mundial razym z trzema kōmplami z Kuloodpornych Bielsko-Biała, ampfusbalowego wicemajstra Polski. Synki z Meksyku prziwożōm 7. plac, chocioż byli już (jak to ôni padajōm) jednōm nogōm w pōłfinale. Sztwierćfinał z Angolōm przegrali dopiyro po dogrywce i elwrach.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Taki je szport. Jedne je pewne. Telko porażka yno ich zmotywuje. Berła w rynce i jadymy!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza