Bebok w Zabrzu! [FOTO, POTWIERDZONE INFO]

Gdy pan Gerzgor wsiadał rano z kolegą do samochodu, nie spodziewał się, że tego dnia odmieni się repertuar legend i baśni na Śląsku.

„Mieliśmy zamiar przejechać się po Zabrzu i okolicach i zrobić zdjęcia kilku ciekawych zabytków architektury” — mówi nam w rozmowie.

Po obejrzeniu osiedli Ballestrema i Borsiga obaj panowie przejechali do kościoła św. Józefa. Tam zaczęli fotografować front budynku.

„Stanęliśmy na placu i zrobiłem zdjęcia arkad. Potem przeszliśmy do środka i tam też zrobiłem kilka”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po powrocie do domu pan Gerzgor zorientował się, że na jednej z fotografii widać latającą postać. Według niego nie było jej widać gołym okiem.

„Coś tak wielkiego musielibyśmy zauważyć” — mówi.

Nasz czytelnik uważa, że na zdjęciu jest bebok. Jeżeli tak rzeczywiście jest, te wszystkie historie o bebokach, które opowiada się dzieciom, są całkowicie prawdziwe.

Pozostaje jeszcze kwestia etnografów. Wydaje się, że czas się przekwalifikować, bo wkrótce może się okazać, że inne śląskie legendy też nie są bajkami.

Foto: Grzegorz Kulik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza