Babski cōmber na Bykowinie

6 czyrwnia mijŏ prawie rōwnŏ rocznica ôficjalnego patrōnatu Św. Barbary nad Rudōm Ślōnskōm (ôd 1998 roku), tōż Zwiōnzek Gōrnoślōnski i tamtejszŏ parafijŏ świyntyj Barbary zôrganizowali wystawã „Babski cōmber u Św. Barbōrki”.

Na wystawie idzie ôglōndać prace ôd halymbiana Marka Wacława Judyckigo, co maluje herby. Na wystawã ôbrane były jego autorstwa herby, co na nich sōm patrōnki miast i gmin. Postrzōd nich ekstra miejsce zajmujōm herby ôd Rudy i Strumiynia, bo to na nich pokŏzanŏ je świyntŏ Barbara.

Idzie tyż ôbejzdrzeć skany walorōw filatelistycznych ze postaciōm świyntyj Barbary.

Cołkŏ wystawa ôprawiōnŏ je tyż ekstra rymowanōm narracyjōm ôd Brōnisława Wōntroby.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto na wiyrchu: Pogo91 / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza