Annogórskie Lato Organowe 2018

Tegoroczna edycja Annogórskiego Lata Organowego rozpoczęła się od koncertu Prof. Piotra Rojka i Prof. Ryszarda Żołędziewskiego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ciekawe i rzadko spotykane połączenie organów z saksofonem zabrzmiało perfekcyjnie i spodobało się publiczności. Duet zaprezentował utwory od baroku do współczesności – koncert zakończyła wspaniała improwizacja Piotra Rojka do pieśni „Święta Anno żegnam Cię”.

Drugi koncert był koncertem jubileuszowym z okazji 20-lecia poświęcenia annogórskich organów i odbył się dokładnie tak jak dwadzieścia lat temu w wigilię odpustu Św. Anny. Był wyjątkową okazją, aby w pięknym neobarokowym wnętrzu bazyliki wsłuchać się w barokowe utwory w wykonaniu wybitnych członków zespołu kameralnego Barock Tune z Krakowa oraz aby wspomnieć pomysłodawców i budowniczych instrumentu. Dzięki wieloletniej pracy projektanta i malarza p. Georga Mitschke z Münster, rzeźbiarza p. Zygfryda Grossa z Leśnicy oraz ich pomocników organy na Górze Św. Anny cieszą nie tylko ucho, ale również oko i należą bez wątpienia do jednych z najpiękniejszych organów na Śląsku.

Zapraszamy na ostatni tegoroczny koncert w wykonaniu organistki Karoliny Karkucińskiej (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie), sopranistki Małgorzaty Dudy (Akademia Muzyczna im. G.K. Bacewiczów w Łodzi) oraz trębacza Lennarda Czakaja (Musik-Akademie w Bazylei), który odbędzie się w sobotę 8. września 2018 roku o godz. 19.00.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Monika Twardoń

Dej pozōr tyż:  Sołtys. Całkiem albo wcale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza