Aleksander Lubina: Fremden Hass

Immer noch werden auf den Hass Scheitern Fremde verbrannt.

Immer noch gibt es Vertriebene, Flüchtlinge, Aussiedler.

Abscheuliche Geschichte – abscheuliche Gegenwart.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Geschweige denn, dass unsere Herzen und Hirne ohne das Erbe von Fremden, von Vertriebenen, Flüchtlingen, Aussiedlern – ohne das Erbe  von Albrecht Dürer, Johann Sebastian Bach, Daniel Nikolaus Chodowiecki, Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven noch blasser scheinen würden.

Der Vater des Nürnberger Dürers, der Albrecht Dürer der Ältere, kommt aus der Stadt Gyula in Ungarn, und führt den Nachnamen Ajtósi (Türer/Türmacher). In Deutschland nennt er sich zuerst Thürer. Erst Albrecht Dürer der Jüngere zeichnet sich und seine Werke als Dürer.

Der Urgroβvater Bachs Veit/Vitus Bach kommt nach Deutschland als evangelische Konfessionsflüchtling aus Mähren zurück und lässt sich bei Gotha als Bäcker nieder. Er spielt die Zither – sein Sohn Johann war Bäcker und Spielmann.

Der Groβvater Goethes lebte eine Zeit lang in Lyon und schrieb sich Göthé und musste strenggläubiger Lutheraner Frankreich verlassen. Durch die Heirat mit Anna Elisabeth Lutz erwarb  er das Frankfurter Bürgerrecht. Danach schreibt er seinen Namen Goethe.

Daniel Chodowiecki wurde in Danzig/Gdańsk in einer Familie mit polnischen und hugenottischen Vorfahren geboren. Sein Vater  Gottfried entstammte einem adligen Geschlecht aus Groβpolen, seine Mutter war Schweizerin.

Dej pozōr tyż:  War and Russian Studies in the West[1]

Ludwig van Beethoven kommt väterlicherseits aus Mechelen in Belgien, damals jedoch war Mechelen der Sitz  Erzbischofs der Österreichischen Niederlande. Der erste Musiker in der Familie war der Groβvater Beethovens auch mit dem Vornamen Ludwig, der 1733 als Basssänger nach Bonn berufen wurde. 1761 wurde er Hofkapellmeister.

Nietzsche, ab 1869 staatenlos,  behauptete stets, er sei ein Pole…

 

Albrecht Dürer der Jüngere (* 21. Mai 1471 in Nürnberg; † 6. April 1528 in Nürnberg)

Johann Sebastian Bach (* 31. März 1685 in Eisenach; † 28. Juli 1750 in Leipzig)

Daniel Nikolaus Chodowiecki ( *16. Oktober 1726 in Danzig; † 7. Februar 1801 in Berlin)

Johann Wolfgang Goethe (* 28. August 1749 in Frankfurt am Main; † 22. März 1832 in Weimar)

Ludwig van Beethoven (getauft 17. Dezember 1770 in Bonn,  † 26. März 1827 in Wien,)

Friedrich Wilhelm Nietzsche (* 15. Oktober 1844 in Röcken; † 25. August 1900 in Weimar)

 

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza