Aleksander Lubina: Co z tymi partiami śląskimi?

Po wyborach jest przed wyborami.

Po wyborach samorządowych zbliżają się wybory europejskie, a po wyborach europejskich przeprowadzone zostaną wybory do sejmu i senatu i  prezydenckie.

Sprawą drugorzędną jest dla mnie pytanie, kogo popierają partie śląskie i na czyich listach wystawiają swoich kandydatów. Sprawa drugorzędna to sprawa istotna, ale tu decyzje zostały podjęte.

Sprawą pierwszorzędną w perspektywie wyborów do sejmu i senatu jest  dla mnie brak porozumienia między Śląska Partią Regionalną a Ślonzokami Razem.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jesienią 2018 Leon Swaczyna (Ślonzoki Razem)  zaprosił do rozmów Śląską Partię Regionalną – zaproszenie zostało przyjęte a następnie Śląska Partia Regionalna przesunęła te rozmowy chyba na  czas po swoim konwencie.   Po konwencie ŚPR Rafał  Adamus zaprosił Ślonzoków Razem do rozmów. Adamus spotkał się ze Swaczyną i rozmawiali…

Śląska Partia Regionalna w ostatnich dniach udzieliła poparcia Markowi Plurze  (PO), 5 na liście  Koalicji Europejskiej, a Ślonzoki Razem wystawiają Aleksandrę Jelonek na 4 miejscu z listy Kukiz 15 i Grażynę Swaczynę na 5 miejscu z Polski Fair Play. Łukasz Kohut jest jedynką Wiosny. Najwięcej kandydatów w okręgu 11 mieszkających na Górnym Śląsku wystawia chyba jednak PiS. No, zobaczymy jak to się skończy…

Zarówno Śląska Partia Regionalna jak i Ślonzoki Razem po wyborach do Parlamentu Europejskiego będą więcej wiedzieć. Może tę wiedzę wykorzystają  przed  wyborami do sejmu i senatu.

Może też połączą siły? Skoro Ślonzoki Razem uzyskali porozumienie i z Kukizem i  z  Gwiazdowskim, to dlaczego niby nie z Śląską Partią Regionalną.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Mnie interesowałaby fuzja tych partii pod nową nazwą i z nowym logo oraz z nowymi liderami w osobach Rafała Adamusa, Michała Baranioka, Pejtra Długosza,  Olka Koeniga i Grażyny Swaczyny, a może  Łukasza Kohuta oraz Moniki Rosy i Marka Plury, którzy w krótkim czasie dobiorą sobie równie młodych, dobrze współpracujących, wykształconych ludzi niezależnych od lobbystów i układów.

Adamusa, Koeniga, Długosza,  Kohuta, Rosę, Plurę wiele osób zna, Baranioka i Swaczynę łatwo znaleźć w sieci.

O Swaczynie jej ojciec mówi tak:

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza