Aleksander Lubina: Beztlenowce w śląskim urzędzie marszałkowskim?

Kultura pochodzi od Boga – myśl od człowieka.

W słowie kultura rdzeniem jest KULT. Kultem najwyższym jest Bóg – kultura jest pielęgnowaniem boskości. Kultura to szanowanie pierwiastka boskości w człowieku. Kultura to kształtowanie w człowieku najważniejszego przykazania Chrystusowego – przykazania miłości.

Człowiek bez miłości, człowiek bez kultury miewa różne, czasami paskudne myśli.

Instytut Myśli nie jest lepszy od Instytutu Kultury.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Instytut Myśli Polskiej nie będzie lepszy od Instytutu Kultury Regionalnej.

Nie jest, bo już sama nazwa mija się z prawdą – i to wystarcza, żeby nie wyrażać zgody na finansowanie go z pieniędzy podatników. Mija się z prawdą, bo nie jest Myślą Polską, ponieważ myślą polską jest myśl wywodząca się z kultury polskiej, kultury chrześcijańskiej – z przykazania miłości. To wszystko zapisane jest w Dobrej Nowinie.

Przejawem miłości nie jest przekupienie radnego, żeby uzyskać większość w śląskim sejmiku, który to kupiony sejmik powołał swego szefa zwanego marszałkiem. Tak, PiS kupił Kałużę, Kałuża został w zamian wicemarszałkiem, a województwem rządzi PiS, a pisowski marszałek odbiera województwu samorządowy Instytutu Kultury Regionalnej zamieniając go w Instytut Myśli Polskiej.  Okłamali wyborców, którzy oddali głos na Kałużę, oszukają podatników, mówiąc, że to Instytut Myśli Polskiej.

Przekupstwo to żadna polska myśl, to myśl, którą nie tylko Polacy w Polsce się brzydzą. Żyłem już w czasach, kiedy tworzono instytuty partyjne nazywane polskimi. Żyłem już w czasach, kiedy jeden sekretarz centralny rządził przy pomocy sekretarzy wojewódzkich. Żyłem już w czasach przekupnych radnych i odbierania praw Górnemu Śląskowi. Żyłem już w czasach beztlenowców.

Czy można żyć  bez kultury?  To tak, jakby zapytać, czy można żyć bez tlenu? Bez tlenu życie jest możliwe, bez tlenu żyją beztlenowce – bakterie chorobotwórcze .

Beztlenowce  powodują biegunkę, tężec, gangrenę, sepsę – śmierć.

Myśl Polską widać podczas protestów przeciwko beztlenowcom z partii rządzącej.

Na ulicach obywatele nie protestują przeciwko polskiej myśli, tylko przeciwko ludziom, którzy chowając się za polskością szerzą kłamstwo i przekupstwo, po to żeby rządzić bez prawa  i zarabiać bez pracy, co nie jest zgodne z przykazaniem miłości.

 

Foto tytułowe: Lestat (Jan Mehlich), Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0]

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza